Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wydział Budownictwa i Środowiska

Aleksandra Kołodyńska - Wojciechowska - dyrektor
tel. 75 77 50 187  wew. 23 / 75 77 61 595  fax. 75 77 13 139
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
pokój nr 311, II piętro w budynku nr 8
 
Wydawanie pozwoleń na budowę dla Gminy Zgorzelec, gospodarka wodna, inwestycje liniowe
tel. 75 77 50 187 wew.26
pokój 319, II piętro w budynku nr 8
 
Wydawanie pozwoleń na budowę dla gmin: Sulików, Zawidów, miasto Zgorzelec
tel. 75 77 50 187 wew. 22
pokój 311, II piętro w budynku nr 8
 
Wydawanie pozwoleń na budowę dla gmin: Bogatynia
tel. 75 77 50 187 wew. 25
pokój 311, II piętro w budynku nr 8
 
Wydawanie pozwoleń na budowę dla gmin Węgliniec i Pieńsk, zgłoszenia robót budowlanych
tel. 75 77 50 187 wew. 21
pokój 311, II piętro w budynku nr 8
 
Ochrona gruntów rolnych, rekultywacja i geologia, ochrona przyrody, emisja
tel. 75 77 50 187 wew. 24
pokój 303, II piętro w budynku nr 8
 
 
 

           

Do zadań wydziału należy:

 1. wydawanie pozwoleń na:
  a) wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
  b) emitowanie hałasu do środowiska,
  c) emitowanie pól elektromagnetycznych,
 2. przeglądy ekologiczne,
 3. uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy,
 4. wydawanie zezwoleń na wytwarzanie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów,
 5. wydawanie zezwoleń na prace hydrologiczne, inżynierii geologicznej,
 6. udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin,
 7. rejestracja zwierząt egzotycznych,
 8. wydawanie pozwoleń wodnoprawnych,
 9. nadzór nad spółkami wodnymi,
 10. wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego, rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb,
 11. (uchylony),
 12. odbiór zalesień, nadzór nad prowadzoną plantacją leśną, naliczanie i wypłacanie ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych,
 13. wydawanie zezwoleń na wyłączenie gruntów rolnych z użytkowania rolniczego, ustalanie kierunków rekultywacji gruntów zdegradowanych i odbiór prac rekultywacyjnych,
 14. naliczanie i prowadzenie ewidencji opłat z tytułu wyłączenia gruntów z użytkowania rolniczego,
 15. naliczanie czynszu dzierżawnego dla Kół Łowieckich, nadzór nad gospodarką łowiecką,
 16. wydawanie zezwoleń na czasowe przetrzymywanie zwierząt łownych,
 17. przeprowadzanie kontroli wykonywania obowiązku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa,
 18. współpraca z organami samorządów powiatowych i gminnych, Państwową Inspekcją Ochrony Środowiska, Powiatową Inspekcją Weterynaryjną, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz organami statutowo związanymi z ochroną przyrody,
 19. nadzór i kontrola nad wykorzystaniem dotacji ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska,
 20. analiza dokumentacji, będącej załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę i jej ocena pod względem:
  a) zgodności projektów budowlanych z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  b) zgodności projektów zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
  c) kompletności projektu budowlanego i posiadania wymaganych opinii, uzgodnień i pozwoleń oraz informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
  d) wykonania projektu przez osoby posiadające uprawnienia projektowe przynależące do izby samorządu zawodowego,
 21. (uchylony),
 22. wydawanie decyzji o pozwolenie na budowę, rozbiórkę,
 23. przyjmowanie zgłoszeń robót nie wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, wnoszenie sprzeciwów do w/w zgłoszeń,
 24. udzielanie bądź odmowa zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
 25. wydawanie decyzji zmieniających zakres przedmiotowy decyzji pozwolenia na budowę będących w obrocie prawnym,
 26. udzielanie informacji na temat prowadzonego postępowania,
 27. wydawanie i rejestrowanie dzienników budów,
 28. wydawanie zaświadczeń w sprawach uregulowanych przepisami prawa budowlanego oraz przepisami szczególnymi,
 29. wydawanie innych rozstrzygnięć w sprawach zakresu prawa budowlanego,
 30. realizacja innych zadań powierzonych przez starostę.