Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Ewa Twardowska - dyrektor
tel. 75 77 50 188 wew. 1
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
pokój nr 219, I piętro w budynku nr 8

Do zadań wydziału należy :

  1. prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości powiatu i Skarbu Państwa,
  2. sporządzanie planów wykorzystania powiatowego zasobu nieruchomości i zasobu Skarbu Państwa,
  3. prowadzenie spraw związanych z oddawaniem nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu w użytkowanie wieczyste lub trwały zarząd,
  4. prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności,
  5. opiniowanie podziału nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i powiatu,
  6. prowadzenie postępowań wywłaszczeniowych i odszkodowawczych,
  7. wydawanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzenie na  nieruchomości: ciągów, przewodów i urządzeń jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził zgody,
  8. zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa przez wpisanie w księgach wieczystych hipoteki oraz wydawanie zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności,
  9. składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej prawa własności nieruchomości,
  10. prowadzenie spraw związanych z wydaniem zgody na czasowe zajęcie nieruchomości na cele związane z inwestycjami,
  11. prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o nadaniu na własność nieruchomości,
  12. współpraca z innymi organami, które z mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa,
  13. prowadzenie spraw związanych z uwłaszczeniem osób, które przekazały gospodarstwo rolne na rzecz państwa w zamian za rentę,
  14. prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą, wydzierżawieniem lub wynajmowaniem majątku Skarbu Państwa lub powiatu,
  15. prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem decyzji stwierdzających nabycie prawa własności nieruchomości na rzecz powiatu lub Skarbu Państwa,
  16. prowadzenie spraw związanych z wyposażeniem jednostek organizacyjnych powiatu w nieruchomości będące własnością powiatu lub Skarbu Państwa,
  17. prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań powiatu,
  18. kontrola prawidłowości użytkowania nieruchomości powiatowych i Skarbu Państwa, w zakresie przeznaczenia, celowości i gospodarności,
  19. sprawdzanie i prowadzenie dokumentacji obiektów budowlanych, w szczególności książki obiektu, aktualności przeglądów i ekspertyz,
  20. prowadzenie sprawozdawczości oraz wykazów nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu,
  21. realizowanie zadań związanych z ubezpieczeniem mienia powiatu i Skarbu Państwa,
  22. współpraca z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego, jednostkami organizacyjnymi powiatu i wydziałami starostwa,
  23. prowadzenie bieżącej aktualizacji ustalonych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,
  24. wydawanie zaświadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  25. prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i powiatu,
  26. realizacja innych zadań powierzonych przez starostę.
Więcej w tej kategorii: « Formularze i wnioski