Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wydział Komunikacji

Rezerwacja terminu wizyty w Wydziale Komunikacji
Informujemy, że w celu usprawnienia obsługi interesantów Wydziału Komunikacji (rejestracja pojazdów) oraz skrócenia czasu wizyty w urzędzie, istnieje możliwość telefonicznej rezerwacji godziny. W celu umówienia wizyty należy dzwonić pod numer 75 77 615 93 wew. 3 lub 75 77 615 94 wew. 3

Godziny przyjmowania interesantów:
Poniedziałek-piątek 7:30 – 15:00

Godziny weryfikacji dokumentów z zagranicy:
Poniedziałek-piątek 7:30 - 13:00

 

Dnia 1 stycznia 2016r. weszły w życie przepisy znoszące obowiązek uiszczenia opłaty recyklingowej przez osoby fizyczne. Należy jednak pamiętać, iż w przypadku rejestracji pojazdu sprowadzonego do Polski przed 1 stycznia 2016 r. konieczne będzie wpłacenie opłaty recyklingowej.


Halina Trzyna - Dyrektor Wydziału
tel. 75 77 61 593 wew. 1
pokój 110, parter w budynku nr 8A

Michał Kruszewski - Zastępca Dyrektora
tel. 75 77 61 594 wew. 5
pokój 113, parter w budynku nr 8A

Informacja Rejestracji
tel. 75 77 61 594 wew. 2 
pokój 114, parter w budynku nr 8A

Rejestracja
tel. 75 77 61 594 wew. 3 
pokój 120, parter w budynku nr 8A

Prawo jazdy
tel. 75 77 61 594 wew. 4 
pokój 110, parter w budynku nr 8A

Transport, Stacje kontroli pojazdów, Ośrodki szkolenia kierowców
tel. 75 77 61 594 wew. 5 
pokój 113, parter w budynku nr 8A

Filia Bogatynia
tel. 75 77 25 268 
UMiG w Bogatyni

 

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatu zgorzeleckiego. (DO POBRANIA)

 

 Odnośnik do Elektroniczna Skrzynka Podawcza systemu Pojazd i Kierowca

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANALIZA STATYSTYCZNA W ZAKRESIE ŚREDNIEJ ZDAWALNOŚCI OSÓB SZKOLONYCH W OŚRODKACH SZKOLENIA KIEROWCÓW POWIATU ZGORZELECKIEGO ZA ROK 2018

ANALIZA STATYSTYCZNA W ZAKRESIE ŚREDNIEJ ZDAWALNOŚCI OSÓB SZKOLONYCH W OŚRODKACH SZKOLENIA KIEROWCÓW POWIATU ZGORZELECKIEGO ZA ROK 2017

ANALIZA STATYSTYCZNA W ZAKRESIE ŚREDNIEJ ZDAWALNOŚCI OSÓB SZKOLONYCH W OŚRODKACH SZKOLENIA KIEROWCÓW POWIATU ZGORZELECKIEGO ZA ROK 2016

ANALIZA STATYSTYCZNA W ZAKRESIE ŚREDNIEJ ZDAWALNOŚCI OSÓB SZKOLONYCH W OŚRODKACH SZKOLENIA KIEROWCÓW POWIATU ZGORZELECKIEGO ZA ROK 2015

ANALIZA STATYSTYCZNA W ZAKRESIE LICZBY UWZGLĘDNIONYCH SKARG ZŁOŻONYCH NA DANY OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW POWIATU ZGORZELECKIEGO W 2014 ROKU (pdf)

 

Do zadań wydziału należy:

1) prowadzenie spraw związanych z rejestracją (wyrejestrowaniem) i ewidencją pojazdów;
2) wydawanie decyzji o nadaniu i umieszczeniu cech identyfikacyjnych pojazdu oraz zgody na wykonywanie umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej;
3) dokonywanie wpisów o ustanowieniu zastawu rejestrowego na pojeździe;
4) wydawanie profilu kandydata na kierowcę;
5) wydawanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami oraz zatrzymywanie, cofanie i przywracanie cofniętych uprawnień;
6) zatrzymywanie i zwrot prawa jazdy;
7) dokonywanie wpisów w prawie jazdy potwierdzających uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego;
8) wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi;
9) kierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji;
10) kierowanie na badania lekarskie w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;
11) kierowanie na badania psychologiczne w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami;
12) kierowanie na kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
13) kierowanie na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej
i przeciwdziałania narkomanii;
14) wydawanie decyzji o przedłużeniu okresu próbnego;
15) wydawanie międzynarodowych praw jazdy;
16) przekazywanie danych i informacji do centralnej ewidencji pojazdów
i kierowców;
17) prowadzenie ewidencji instruktorów oraz ewidencji wykładowców;
18) prowadzenie rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru;
19) nadzór nad szkoleniem osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami;
20) wydawanie legitymacji instruktora i zaświadczeń dla wykładowców;
21) wydawanie decyzji o skreśleniu instruktora z ewidencji;
22) wydawanie (cofanie) uprawnień do wykonywania badań technicznych diagnostom;
23) prowadzenie rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów;
24) nadzór nad stacjami kontroli pojazdów;
25) udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana oraz zawieszenie lub cofnięcie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika, licencji na krajowy transport drogowy, zezwoleń na przewozy regularne oraz regularne specjalne, a także zaświadczeń potwierdzających zgłoszenie przez przedsiębiorcę przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do podstawowej działalności gospodarczej;
26) przeprowadzenie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób;
27) kontrola przedsiębiorców wykonujących transport drogowy;
28) realizacja zadań wynikających z art.130a ustawy prawo o ruchu drogowym;
29) realizacja innych zadań powierzonych przez starostę.