Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Projekty zrealizowane

 

 1.  Projekt pn. „Międzynarodowe zawody w skokach przez przeszkody o Puchar Euroregionu Nysa „EURO-CUP Neisse/Nysa” dofinansowany  w ramach Funduszu Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa. Projekt zakładał zacieśnienie i zintensyfikowanie współpracy pomiędzy stowarzyszeniami i instytucjami z obszaru wsparcia. W ramach projektu został zorganizowany pierwszy polsko niemiecki finał zawodów w skokach przez przeszkody EURO-CUP, który odbył się w Łagowie w dniu 31.08.2013 roku. Udział w działaniach projektowych wzięły także: Łużyckie Stowarzyszenie Rekreacyjno Sportowe "Na koń" z siedziba w Łagowie koło Zgorzelca oraz Stowarzyszenie Reit und Fahrverein Kemnitz e.V. z Kemnitz/Niemcy. Wartość projektu 5.861,00 eur, dofinansowanie z UE 4.981,85 eur.
 2. Projekt pn. „Polsko – Niemieckie warsztaty rzeźby i rękodzieła” dofinansowany  w ramach Funduszu Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa. Projekt zakładał zorganizowanie polsko–niemieckich warsztatów rzeźby i rękodzieła  w Bielawie Dolnej k/Pieńska. Partnerem w projekcie był Powiat Görlitz. Wartość projektu:  11.352,50 eur, dofinansowanie z UE   9.649,62 eur.
 3. Projekt pn. „Biesiada Górnołużycka“  dofinansowany  w ramach Funduszu Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa. Projekt zakładał  zorganizowanie 2 – dniowej polsko – niemieckiej ludowej imprezy kulturalnej „Biesiady Górnołużyckiej”. Partnerem w projekcie był Powiat Görlitz. Wartość projektu: 9.737,00 eur, dofinansowanie z UE   8.276,45 eur.
 4. Projekt pn. „Promocja bez granic” dofinansowany  w ramach Funduszu Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa. Ideą projektu „Promocja bez granic” był rozwój i optymalizacja współpracy partnerskiej powiatów zgorzeleckiego i Gӧrlitz, ukierunkowanej na wspólną promocję regionu pogranicza. Podjęte w ramach projektu działania miały na celu kreowanie pozytywnego wizerunku obszaru wsparcia, upowszechnianie informacji o nim, identyfikację mieszkańców z pograniczem polsko-niemieckim oraz profesjonalizację działań z zakresu marketingu terytorialnego. Partnerem w projekcie był Powiat Görlitz. Wartość projektu: 17.647,00 eur, dofinansowanie z UE 14.999,95 eur.
 5. Projekt pn. „Międzynarodowy Triathlon Łużycki”  dofinansowany  w ramach Funduszu Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa. Projekt zakładał organizację i przeprowadzenie imprezy sportowej „Międzynarodowy Triathlon Łużycki” w Europa Mieście Zgorzelec/Görlitz. Triathlon był rozegrany na dystansie sprinterskim tj.: pływanie na dystansie 750 m, jazda na rowerze na dystansie 20 km, biegi na dystansie 5 km. Partnerem w projekcie był Powiat Görlitz. Wartość projektu: 16.634,00 eur, dofinansowanie z UE  14.138,90 eur. 
 6. Projekt pn. „Gramy i malujemy we wspólnej Europie” dofinansowany  w ramach Funduszu Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa.Projekt zakładał zacieśnienie oraz intensyfikację współpracy w zakresie kultury i sportu pomiędzy młodzieżą z pogranicza polsko-saksońskiego. Partnerem w projekcie byl Powiat Görlitz. Wartość projektu: 7.543,00 eur, dofinansowanie z UE  6.411,55 eur.
 7. Projekt pn. „Współpraca i komunikacja transgraniczna z wykorzystaniem metod alternatywnych i wspomagających”  dofinansowany  w ramach Funduszu Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa. Projekt zakładał wspólne transgraniczne działania edukacyjne z modułami kształcenia językowego dla polepszenia kompetencji językowych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu oraz uczniów Gutenbergschule w Niesky oraz opracowanie przydatnych po obu stronach granicy książek w języku niemieckim i polskim wspomagających nauczanie specjalne uczniów klas I-III szkół podstawowych z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym. Partner: Gutenbergschule- Niesky. Wartość projektu: 12.879,00 eur, dofinansowanie z UE  10.947,15 eur.
 8. Projekt pn. „Polsko-niemieckie zawody w skokach przez przeszkody – eliminacje do finału EURO-CUP NEISSE-NYSA” dofinansowany  w ramach Funduszu Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa. Projekt zakładał organizację eliminacji do Finału EURO-CUP Neisse/Nysa zawodów w skokach przez przeszkody, które odbyly się w Polsce (w Łagowie) 17 maja 2014 roku. Impreza eliminacyjna była jednym z elementów dwurundowych eliminacji, które uwieńczyl Finał EURO-CUP Neisse/Nysa po stronie niemieckiej. Partner : Reit-und Fahrverein Wehrkirch Horka e.V.Wartość projektu: 10.475,00 eur, dofinansowanie z UE 8.903,75 eur. 

 

 1. Projekt pn. „Budowa otwartych obiektów sportowych przy LO w Bogatyni i ZSZiL w Zgorzelcu” współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013, Oś priorytetowa 2 Transgraniczna integracja społeczna, Dziedzina wsparcia 1 Kształcenie i szkolenie, kierunek działań 2 Transgraniczne projekty edukacyjne.  Projekt zakładał wybudowanie przyszkolnego kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bogatyni oraz przy ZSZiL im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu.  W ramach zaplanowanych spotkań o charakterze sportowym zrealizowano rozgrywki sportowe oraz zawody sprawnościowe z udziałem partnerów projektu przy współudziale mieszkańców pogranicza oraz współpracy organizacji pozarządowych.  Wartość całkowita projektu wynosi 716.906,52 euro, dofinansowanie z UE 609.370,54 euro. Projekt realizowany w partnerstwie.
  Partnerstwo projektu:
  Partner Wiodący: Powiat Zgorzelecki
  PP1: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bogatyni
  PP2: Förderverein des Joliot-Curie-Gymnasiums  GÖrlitz
  PP3: Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni
  PP4: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
  PP5: HSG Turbine Zittau e.V

 2. Projekt pn. „Przebudowa pomieszczeń internatu na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zgorzelcu - etap I i etap II” współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013, oś priorytetowa 2 Transgraniczna integracja społeczna.  Celem projektu było wzmocnienie współpracy placówek opieki nad dziećmi na pograniczu dolnośląsko – saksońskim. Realizacja celu nastąpiła poprzez poprawę infrastruktury MOS.
  Partnerzy projektu:
  Partner Wiodący: Powiat Zgorzelecki
  PP1: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Janusza Korczaka (MOS)
  PP2: Diakonie-Sozialwerk Lausitz Janusz- Korczak-Heim (JKH) z Görlitz
  Całkowita wartość projektu to 518.253,00 eur, dofinansowanie z UE   440.515,05 euro.

 

 1. Projekt pn. „Centrum Ekonomii Społecznej” współfinansowany  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.  Celem projektu było wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej w subregionie jeleniogórskim. Wartość całkowita projektu 1 691 600, 00 pln.
  Partnerstwo projektu:
  Partner Wiodący: Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
  Partner 1: Urząd Miasta Zgorzelec
  Partner 2: Fundacja Integracji Społecznej „ABRAMIS”
  Partner 3: Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS
  Partner 4: Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

 1. Projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2383D Zgorzelec -Tylice - Mała Wieś Dolna na odcinku od km 1+900,00 do km 6+147,00” zrealizowany   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu 3.391.330,50 pln, kwota  dofinansowania  2.882.291,80 pln.

 

 

1. Projekt   pn. „Innowacyjna i sprawna administracja źródłem sukcesu w gospodarce opartej na wiedzy” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. „Innowacyjna i sprawna administracja” jest dynamicznym projektem opartym o nowoczesne narzędzia zarządcze, w tym informatyczne, pozwalającym w stosunkowo krótkim czasie na dokonanie audytu, podjęcie stosownych działań, a w konsekwencji na szybką modernizację Urzędu we wszystkich najważniejszych obszarach. Wdrożenie projektu pozwoli stać się równorzędnym partnerem europejskich jednostek samorządu terytorialnego. Liderem Projektu jest Związek Powiatów Polskich (największa ogólnopolska organizacja samorządowa), a partnerem Uczelnia Vistula z Warszawy (uznana instytucja naukowa). Projekt  realizowany do 30 czerwca 2015r.

Więcej w tej kategorii: « Projekty realizowane
KLAUZULA INFORMACYJNA

klauzula informacyjna

Klaster Energii

logo final2

Firemki

logo firemki

Firmičky/Firemki