Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Firemki

Strona partnera wiodącego: http://www.ohkliberec.cz/

1. Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_022/0001154

Projekt ukierunkowany jest na przedsiębiorczość jako kluczową kompetencję dla rynku pracy w Czechach i w Polsce.

Działania kluczowe projektu mają na celu implementowanie przedsiębiorczości do szkolnych planów nauczania i do powiązań międzyprzedmiotowych, nauczenie nauczycieli metodycznego rozwijania tej kompetencji, tak, aby stała się integralną częścią przygotowania przyszłych absolwentów szkół do wejścia na rynek pracy. Współpraca czesko – polska przyniesie też różne spojrzenie na tę kompetencję nauczycieli pracujących w dwóch systemach nauczania.

Projekt planuje wsparcie 900 osób - 450 uczniów szkół średnich (SzŚ) po czeskiej stronie i 450 uczniów SzŚ po polskiej stronie Euroregionu Nysa.

Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji młodych ludzi, którzy po zakończeniu nauki w SzŚ przygotowują się do wejścia na rynek pracy. Uczniowie po obu stronach granicy będą mieli możliwość stworzenia fikcyjnej firmy / szkolnego miniprzedsiębiorstwa. Nauczą się procesów zarządzania produkcją i usługami oraz funkcjonowania firmy we wszystkich aspektach – od pomysłu do produktu / usługi. Podczas wspólnego działania FIREMEK o takim samym bądź podobnym ukierunkowaniu w obu częściach ERN, uczniowie będą mieli możliwość nawiązania współpracy (handel zagraniczny). W ten sposób będą zmuszeni do porozumiewania się w języku obcym oraz do współpracy z firmą po drugiej stronie granicy.

Podczas wspólnych seminariów – Teoretycznej części programu nauczania dla nauczycieli oraz Praktycznej części programu nauczania na uczniów – dojdzie do zwiększenia świadomości o regionalnym rynku pracy i jednocześnie o warunkach na rynku pracy po drugiej stronie granicy.

 

Zapis z hodiny / zapis lekcji

W miesiącu wrzesień rozpoczęliśmy działalność miniprzedsiębiorstwa „Kogucik-Bud”.

Grupa spotkała się dwa razy. Na pierwszym spotkaniu nastąpiło poznanie się osób biorących udział w dzialalności miniprzedsiębiorswa, jak również wypełnienie niezbędnej dokumentacji.
Na drugim spotkaniu, grupa zapozanała się z kartami pracy (karta pracy nr 1), które będą realizowane na kolejnych spotkaniach. Omówiono zasady funkcjonowania miniprzedsiębiorstwa i dokonano założeń do zaprojektowania LOGA FIRMY (propozycje loga zaprezentowane zostaną na najbliższym spotkaniu przez uczestników). Jako temat do przemyślenia: „Kim chciałbym/abym być w naszym miniprzedsiębiorstwie?“.

Fotodokumentace / Dokumentacja fotograficzna

 

2. Sprawozdanie Kogucik-Bud

Zapis z hodiny / zapis lekcji

Październik to miesiąć kiedy nasze miniprzedsiębiorstwo rozwija się.

„Kogucik-Bud“ zreaizował wiele działań. Podjął pracę nad sporządzeniem wykazu materiałów i narzedzi niezbędnych do prowadzenia działalności. Wykonał szacowanie kosztów zakupów. Zaprojektował LOGO firemki (karta pracy nr 1) jak również stworzył własną stron internetową na której umieszczane będą informacje dotyczące prowadzonej działalności.

Link do strony: http://kreator2.michal3006rq.nazwa.pl/firmicka

 

3. Działania w ZSZiL w Zgorzelcu

W październiku uczniowie kierujący mini przedsiębiorstwem DIAMONDS, wprowadzili wiele czynności do realizacji dzieląc się na zespoły.

W jednym z zespołów poświęcono uwagę na kontynuację tworzenia oferty dla innych firemek projektowych. Kolejne działania rozdysponowane pomiędzy zespołami dotyczyły rozpatrywania ofert rynkowych związanych z zakupem sprzętu, materiałów oraz podzespołów dających możliwość doposażenia działalności firemki. Czynności związane są przede wszystkim z zagospodarowaniem przedsiębiorstwa i utworzeniem stanowisk pracy dla działań docelowych podmiotu.

 

4. Sprawozdanie z mini przedsiębiorstwa nr 57

Firma: Studio Fryzur MY HAIR
Miesiąc: Październik

Podczas spotkań omawialiśmy
• Wybór stanowisk pełnionych w firmie
• Jak wyposażona jest firemka
• Co mamy, co będziemy potrzebować do pracy w firemce
• Jakie mam doświadczenie

W efekcie końcowym wybrano stanowiska i przypasowano do członków firemki
zgodnie z umiejętnościami jakie posiadają, szacowano materiały potrzebne do działalności firmy.
Sprawozdanie z mini przedsiębiorstwa nr 58
W miesiącu październiku odbyły się 3 spotkania:

Ustalenie kto będzie pełnił jakie funkcje w naszym miniprzedsiębiorstwie i jakie mają doświadczenie, predyspozycje w pełnieniu danych funkcji. Uczniowie zaznajomili sie ze stanowiskami jakie będą piastować i obowiązkami. Podczas zajęć sprawdzali praktycznie czy będą się sprawdzać na danym stanowisku pracy, i czy ich zdaniem im to pasuje. Ustalenie jakie produkty są nam potrzebne do funkcjonowania firmy i jakie materiały będą się zużywać czego dokupić więcej i na jaki okres. Wybór produktów dostępnych na rynku (szacowanie).

Firma: Studio Fryzur MY HAIR
Miesiąc: Październik

Podczas spotkań omawialiśmy
• Wybór stanowisk pełnionych w firmie
• Jak wyposażona jest firemka
• Co mamy, co będziemy potrzebować do pracy w firemce
• Jakie mam doświadczenie

W efekcie końcowym wybrano stanowiska i przypasowano do członków firemki
zgodnie z umiejętnościami jakie posiadają, szacowano materiały potrzebne do działalności firmy.

Sprawozdanie z mini przedsiębiorstwa nr 58

W miesiącu październiku odbyły się 3 spotkania:
Ustalenie kto będzie pełnił jakie funkcje w naszym miniprzedsiębiorstwie i jakie mają doświadczenie, predyspozycje w pełnieniu danych funkcji. Uczniowie zaznajomili sie ze stanowiskami jakie będą piastować i obowiązkami. Podczas zajęć sprawdzali praktycznie czy będą się sprawdzać na danym stanowisku pracy, i czy ich zdaniem im to pasuje. Ustalenie jakie produkty są nam potrzebne do funkcjonowania firmy i jakie materiały będą się zużywać czego dokupić więcej i na jaki okres. Wybór produktów dostępnych na rynku (szacowanie).

 

5. ZSP w Zgorzelcu

Firemka: DekorFlor numer: 54

W miesiącu wrześniu rozpoczęła się działalność miniprzedsiębiorstwa „DekorFlor”. Odbyły się dwa spotkania, podczas których nastąpiła integracja uczestników  mini przedsiębiorstwa jak również zapoznanie się i uzupełnienie dokumentacji firmy. Podczas spotkania grupa zapoznała się z kartami pracy, które zostaną zrealizowane na kolejnych spotkaniach. Uczestnicy analizowali kartę pracy nr 1.  Omówiono również zasady funkcjonowania miniprzedsiębiorstwa oraz dokonano założeń do zaprojektowania loga firmy. Propozycje loga będą prezentowane na najbliższych zajęciach  przez uczestników. Jako temat do przemyśleń: Jaką funkcję będę pełnić w miniprzedsiębiorstwie?

Firemka: DekorFlor numer: 54
W miesiącu październiku uczestnicy miniprzedsiębiorstwa „DekorFlor” analizowali kartę pracy nr 2 związaną z opracowaniem biznesplanu firemki. Prezentowali propozycje loga firmy i zasady jej funkcjonowania. Praca z grupą docelową uczniów polegała również na szacowaniu kosztów produktów.

 

6. ,,Kogucik-Bud"

To kolejny miesiąc, kiedy miniprzedsięborstwo „Kogucik – Bud” prowadzi swoją działalność.
W miesiącu listopad uczestnicy projektu pracowali nad kartą pracy nr 3 i 4 tworząc mały biznesplan jak również poczyniło wstępne ustalenia dotyczące remontu gabinetu, który po zakupieniu materiałów i sprzętu będzie przez nich remontowany.

 

7. Miniprzedsiębiorstwo nr 57 "MY HAIR"

Podczas listopadowych spotkań miniprzedsiębiorstwa uczniowie :

•pracowali z kartą pracy nr 4,5,6, na podstawie których ustalili wspólne zadania i cel jaki chcą osiągnąć oraz dokonali analizy rynku, na którym działa miniprzedsiębiorstwo;
•dokonywali drobnych zabiegów fryzjerskich.

 

8. Nr Miniprzedsiębiorstwa: 58
Miesiąc: Listopad
Podczas spotkań miniprzedsiębiorstwa uczniowie :
1. Uczniowie pracowali z kartą pracy nr 4,5- na podstawie których dokonywali analizy rynku na którym działa miniprzedsiębiorstwo
2. Pracowali z kartą pracy nr 6- na podstawie której ustalaliśmy wspólne zadania i cel jaki chcemy osiągnąć
3. Projektowali stronę internetowa naszego miniprzedsiębiorstwa.

 

9. Miniprzedsiębiorstwo „DekorFlor” nr 54
W miesiącu listopadzie 2018 roku uczestnicy mini przedsiębiorstwa „DekorFlor” analizowali kartę pracy nr 3 zajmując się m. In. przedmiotem działalności. Głównym punktem było znalezienie odpowiedzi na pytanie dotyczące sprzedaży naszego produktu, czyli: Co ciekawego i odróżniającego od innych jest w naszym produkcie?

 

10. W grudniu wszystkie Firemki działały zgodnie z planem
Firemka nr 52 „Diamonds” – W grudniu praca firemki oparta była na tworzeniu nowej gałęzi działalności oraz promocji produktów. Przedsiębiorstwo zaczęło tworzyć produkty oparte na sublimacji i termotransferze co mogło przedstawić w czasie spotkania 12 grudnia w Libercu. Dodatkowo uczniowie pracowali nad kampanią reklamową zarówno w wersji drukowanej jak i cyfrowej przez stworzenie strony internetowej poświęconej materiałom reklamowym w sektorze "Papier i Wesele".
Firemka nr 54 „DecorFlor” – W Decorflor Dnia 8 listopada 2018 roku uczestnicy mini przedsiębiorstwa przedstawili ostateczną formę loga firemki „DekorFlor”oraz zapoznali się z kartą pracy nr 3 opisującą produkt jako najważniejszy element przedsiębiorstwa.
Firemka nr 55 „Kogucik BUD” – W grudniu 2018 roku odbył się Dzień Mentorski firemek w Libercu. Nasze miniprzedsiębiorstwo „Kougcik-Bud” na ten dzień przygotowało prezentacje multimedialną dotyczącą działalności Firmy. Przedstawiciele Firmy wraz z opiekunem udali się na to spotkanie, gdzie przedstawili swoją firmę, poznali przedstawicieli firm uczestniczących w projekcie oraz nawiązali z nimi kontakt.
Firemka nr 57 „My Hair” – Podczas spotkań miniprzedsiębiorstwa uczniowie pracowali z kartą pracy nr 7,8,9,10 na podstawie których ustalali na jakie środki finansowe można liczyć, w trakcie prowadzenia działalności oraz sprawdzali swoje umiejętności komunikacyjne- jak nas postrzegają inni.
Firemka nr 58 „Firma IT” – w Firemce IT uczniowie pracowali z kartą pracy nr 7,8, na podstawie których wybrali na jakie środki finansowe można liczyć w trakcie prowadzenia działalności. Pracowali też z kartą pracy nr 9,10- gdzie sprawdzali swoje umiejętności komunikacyjne-jak się komunikujemy i jak postrzegają nas inni? Pracowali nad działalnością firmy rozwijali stronę www i tworzyli projekty 3d.

11.W styczniu wszystkie Firemki działały zgodnie z planem.

Firemka nr 52 „Diamonds” – Kolejny okres funkcjonowania miniprzedsiębiorstwa oparty został na działalności pracownika HR. Zatrudnienie pracowników oraz koszty związane z wynagrodzeniem wpływające na zrozumienie wynagrodzenia netto, brutto i brutto - brutto stanowiły podstawę dla optymalizacji kadry. Uczniowie poznali wszystkie obciążenia związane ze składkami ZUS jak również opodatkowaniem. W końcowym etapie podejmowali decyzję związaną z dostosowaniem zarówno ilości zatrudnionych pracowników jak również formami cywilno-prawnymi.

Firemka nr 54 „DecorFlor” –

Firemka nr 55 „Kogucik BUD” – W styczniu odbyły się dwa spotkani miniprzedsiębiorstwa „Kogucik-Bud” na których ustalono wspólne cele jakie chce osiągnąć Firemka. Rozdzielono zadania oraz wybrano najważniejsze z nich jak również skupiono uwagę, które z zadań można realizować wspólnie aby osiągnąć zamierzone cele. Przystąpiono do dokonania zakupów na działalność miniprzedsiębiorstwa.

Firemka nr 57 „My Hair” – Podczas spotkań miniprzedsiębiorstwa uczniowie pracowali z kartą pracy nr 1, 2 i 3 z modułu 3- biegłość finansowa przedsiębiorcy -na podstawie których poznali podstawowe pojęcia tj.: -koszty stałe i koszty zmienne, zysk/marża -klient, popyt, konkurencja, podatek itp. Ustalili także, ile pieniędzy potrzebuję? na co ich potrzebuję? Dokonywali też zabiegów fryzjerskich.

Firemka nr 58 „Firma IT” – Podczas spotkań miniprzedsiębiorstwa uczniowie zapoznali się z pojęciem "biegłość finansowa przedsiębiorcy" -na podstawie których poznali podstawowe pojęcia tj.:
- koszty stałe i koszty zmienne, zysk/marża
- klient, popyt, konkurencja, podatek itp.-
- ustalili jakie materiały można używać aby obniżyć koszty produkcji
- wykonywali prace zlecone przez naszych uczniów jaki na zlecenie dyrekcji szkoły

Polecamy
Kalendarium
Kwiecień 2019
N P W Ś C Pt S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Wyszukiwarka

Poznaj warunki życia i pracy w Unii Europejskiej

eures

WKU Bolesławiec


WKU w Bolesławcu

Gminy w powiecie
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknieMiasto i Gmina Bogatynia
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Miasto Zgorzelec
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Miasto i Gmina Pieńsk
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Gmina Sulików
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Miasto Zawidów
  • HERG GMINY ZGORZELEC
    Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Gmina Zgorzelec
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Gmina i Miasto Węgliniec
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Powiat zgorzelecki