Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Ogłoszenie o konkursie

24 kwiecień 2017

Starosta Zgorzelecki Urszula Ciupak zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pn. „Mieszkam w ciekawym miejscu”. Czas trwania konkursu: 24.04-31.05.2017r.

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO "MIESZKAM W CIEKAWYM MIEJSCU"

organizowanego przez Starostę Zgorzeleckiego Panią Urszulę Ciupak

Cele konkursu:
 przedstawienie oczami dzieci i młodzieży walorów turystycznych, historycznych i kulturowych naszej małej ojczyzny,
 poznawanie historii i dziedzictwa kulturowego regionu, budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców powiatu zgorzeleckiego.

Regulamin konkursu:

§ 1 Organizator
Organizatorem Konkursu plastycznego jest Starosta Zgorzelecki.

§ 2 Czas trwania konkursu
Konkurs rozpoczyna się 24 kwietnia 2017 roku, a kończy się 31 maja 2017 roku.

§ 3 Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych
z terenu powiatu zgorzeleckiego oraz uczestnicy zajęć w gminnych i miejskich ośrodkach kultury i bibliotekach.
2. Uczestnicy przygotowują prace plastyczne przy wykorzystaniu dowolnych technik graficznych w formacie A3. Tematem prac powinny być ciekawe – pod względem historycznym, kulturowym, architektonicznym lub przyrodniczym – miejsca w okolicy miejsca zamieszkania uczestnika Konkursu, na terenie powiatu zgorzeleckiego.
3. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 roku o prawach autorskich i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2016 poz. 666) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora w Internecie.
4. Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie
się do niniejszego regulaminu.

§ 4 Termin i warunki dostarczenia prac
1. Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Organizatora Konkursu, na adres: Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu, Biuro Promocji Powiatu, ul. Boh. II Armii Wojska Polskiego 8A, 59-900 Zgorzelec
z dopiskiem na kopercie: „Konkurs plastyczny - Mieszkam w ciekawym miejscu” w terminie do 31maja 2017 roku.
2. Prace są zgłaszane do Konkursu przez opiekuna zajęć, nauczyciela bądź ucznia. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko i wiek autora, tytuł pracy, adres i telefon placówki oraz imię i nazwisko opiekuna. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.
3. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane (decyduje data stempla pocztowego).
4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.
5. Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.

§ 5 Zasady przyznawania nagród
1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu, czyli Starostę Zgorzeleckiego do 16 czerwca 2017 roku wyłoni zwycięskie prace w trzech przedziałach wiekowych:
 szkoły podstawowe
 gimnazja
 szkoły ponadgimnazjalne
2. Spośród zgłoszonych do Konkursu prac Komisja wybierze minimum
9 ( 3 w każdej kategorii wiekowej) przyznając nagrody.
3. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.
4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
5. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Organizatora Konkursu.
6. Termin i miejsce uroczystego wręczenia nagród zostanie ogłoszony na stronie internetowej Organizatora.

§ 6
Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu oraz na stronie internetowej www.powiatzgorzelecki.pl. Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 75 77 50 191 i w Biurze Promocji Powiatu.

 

 

Polecamy
Kalendarium
Marzec 2018
N P W Ś C Pt S
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Wyszukiwarka

Harmonogram Imprez Otwartych 2017 

Poznaj warunki życia i pracy w Unii Europejskiej

eures

WKU Bolesławiec


WKU w Bolesławcu

Gminy w powiecie
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknieMiasto i Gmina Bogatynia
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Miasto Zgorzelec
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Miasto i Gmina Pieńsk
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Gmina Sulików
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Miasto Zawidów
  • HERG GMINY ZGORZELEC
    Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Gmina Zgorzelec
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Gmina i Miasto Węgliniec
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Powiat zgorzelecki