Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Wydrukuj tę stronę

Powołano nowy skład Powiatowej Rady Rynku Pracy

26 wrzesień 2018

Dzisiaj (26.09.) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu odbyło się uroczyste powołanie Powiatowej Rady Rynku Pracy na kadencję 2018-2022. W nowy skład rady weszli: Mariusz Wieczorek, Małgorzata Wójcicka – Milewska, Katarzyna Łachacz, Adam Pietraszewski, Wojciech Brzeziński, Franciszek Wurszt, Tadeusz Baranek i Marek Dołkowski.

Po wręczeniu przez Starostę Zgorzeleckiego Urszulę Ciupak aktów powołania, członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy wybrali ze swojego grona przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego. Podobnie jak w latach poprzednich, przewodniczącym rady został Tadeusz Baranek, natomiast wiceprzewodniczącym Wicestarosta Mariusz Wieczorek.

Powiatowe rady rynku pracy są organami opiniodawczo-doradczymi starosty w sprawach polityki rynku pracy. W ich skład wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy. Kadencja rad rynku pracy trwa 4 lata.

Do zakresu działań Powiatowej Rady Rynku Pracy należą zadania przypisane Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy. Powiatowe rady rynku pracy opiniują:

1) celowość realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:

  1. a) liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób,
  2. b) zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową,
  3. c) koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć; Kadencja rad rynku pracy trwa 4 lata.

2) proponowane przez starostę zmiany realizacji programów specjalnych;

3) celowość realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, biorąc pod uwagę w szczególności:

  1. a) kryteria doboru bezrobotnych,
  2. b) zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

Starosta Zgorzelecki Urszula Ciupak serdecznie podziękowała członkom dotychczasowej Powiatowej Rady Rynku Pracy za ich pracę, nowym natomiast pogratulowała wyboru, życząc efektywnych działań.