Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

PINB

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W ZGORZELCU

ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8,

59-900 Zgorzelec

tel. (fax): 75 64 24 644

NIP 615-17-33-666

Regon 230827098

Godziny urzędowania:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek - od godz. 7.30 do godz. 15.30

wtorek - od godz. 7.30 do godz. 16.00

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków we wtorek

 w godz. : 14.30 – 16.00

STATUS PRAWNY

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (PINB) jest organem nadzoru budowlanego pierwszej instancji,PINB wykonuje swoje zadania przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,

ORGANIZACJA

Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego określa Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w regulaminie organizacyjnym

 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Do zadań nadzoru budowlanego należy:

  1. 1. kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego;
  2. 2. kontrola działania organów administracji architektoniczno – budowlanej;
  3. 3. badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych;
  4. 4. współdziałanie z organami kontroli państwowej.

OBSZAR DZIAŁANIA

Obszar działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zgorzelcu obejmuje powiat zgorzelecki,

TRYB DZIAŁANIA

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego działa zgodnie z ogólnymi zasadami funkcjonowania urzędów administracji publicznej, w tym w zakresie orzecznictwa administracyjnego - w trybie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

ZAŁATWIANIE SPRAW
Podania są przyjmowane na piśmie, za pomocą telefaksu, ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą,
W zależności od sprawy, sposobu wniesienia podania, sprawy załatwiane są w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, doręczanego środkami komunikacji elektronicznej. Sprawy mogą być załatwiane ustnie, gdy przemawia za tym interes strony, a przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie.

REJESTRY, EWIDENCJE PROWADZONE PRZEZ POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W ZGORZELCU

1) rejestr katastrof budowlanych,

2) rejestr skarg i wniosków,

3) rejestr postanowień i decyzji administracyjnych Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

4) rejestry spraw,

5) ewidencja decyzji, postanowień i zgłoszeń otrzymanych od organu administracji architektoniczni-budowlanej,

6) ewidencja rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych,

7) rejestr wewnętrznych aktów prawnych wydanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

8) ewidencja obiektów wielkopowierzchniowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

klauzula informacyjna

Klaster Energii

logo final2

Firemki

logo firemki

Firmičky/Firemki