Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Historia powstania powiatu zgorzeleckiego jest nierozerwalnie związana z kształtowaniem się państwowej granicy zachodniej. Dzisiejszy jej przebieg, to wynik ustaleń podjętych przez trzy mocarstwa na konferencji „Wielkiej Trójki” 4 lutego 1945 r., która odbyła się w Jałcie na Krymie. Zanim doszło do spotkania na Krymie, o przebiegu zachodniej granicy wypowiedziano się w Manifeście PKWN, gdzie po raz pierwszy określono przebieg granicy zachodniej Polski po wyzwoleniu, postulując szeroki dostęp do morza i oparcie granicy zachodniej na Odrze. Mocarstwa zachodnie były przeciwne przyznaniu Polsce zbyt wielkiego obszaru na zachodzie kosztem Niemiec, wypowiadając się za tym, aby granica Polski oparła się na Nysie Kłodzkiej, a nie Łużyckiej.

Flaga NiemiecDie Geschichte der Entstehung des Landkreises Zgorzelec ist mit der Bildung der polnischen Staatsgrenze im Westen unzertrennlich verbunden. Der heutige Verlauf der Grenze gilt als Ergebnis der Vereinbarungen, die von den drei Großmächten auf der Konferenz der „Großen Drei” am 4. Februar 1945 in Jalta auf der Krim getroffen wurden. Bevor es jedoch zum Gipfeltreffen auf der Krim kam, wurde der Verlauf der polnischen Westgrenze bereits im Manifest der Polnischen Komitees der Nationalen Befreiung (PKWN-Manifest) verkündet, in dem der Verlauf der polnischen Westgrenze nach der Erlangung der Unabhängigkeit mit einem breiten Zugang zur Ostsee und der Bestimmung der Grenze an der Oder zum ersten Mal gefordert wurde. Die westlichen Großmächte sprachen sich dagegen, Polen zu große Territorien zum Nachteil Deutschlands zuzuerkennen und wollten darauf bestehen, dass die polnische Grenze im Westen an der Nysa Kłodzka und nicht an der Nysa Łużycka gezogen wird.

Flaga czeskaDějiny a vznik zhořeleckého okresu jsou nerozlučně spjaty s utvářením státní polské západní hranice. Její vymezení bylo  stanoveno na setkání představitelů tří mocností na Jaltské konferenci 4. února 1945 na Krymu. Dříve než však došlo k samotnému setkání „Velké Trojky”, byla otázka, kudy bude vést západní hranice, deklarována v Červencovém manifestu, vydaném Polským výborem národního osvobození. Byl požadován obšírný přístup k moři a posunutí západní linie k Odře. Západní mocnosti se však stavěly proti tomu, aby bylo Polsku přiznáno příliš velké území na západě na úkor Německa. Klonily se k řešení, aby  polská hranice zůstala na Kladské Nise a ne na Lužické Nise.

KLAUZULA INFORMACYJNA

klauzula informacyjna

Klaster Energii

logo final2

Firemki

logo firemki

Firmičky/Firemki