Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Życie kulturalne regionu to nie tylko imprezy cykliczne odbywające się w poszczególnych miastach i gminach powiatu. Wszyscy zainteresowani historią tych terenów i zwyczajami mieszkańców, mogą odwiedzić dwa muzea i izbę regionalną. Utworzone w Węglińcu Muzeum Kresów Wschodnich gromadzi pamiątki z regionów, z których wywodzą się mieszkańcy przybyli na te tereny tuż po zakończeniu II wojny światowej. Mowa o kresowiakach z okolic Lwowa, Tarnopola i Stanisławowa, którzy założyli w miasteczku Koło Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Do najcenniejszych eksponatów muzeum należy półtorametrowa figura Matki Boskiej Niepokalanej z kościoła w Buczaczu.

Flaga niemiecDas kulturelle Leben dieser Region besteht nicht nur aus vielen Veranstaltungen, die in den einzelnen Städten und Gemeinden regelmäßig organisiert werden. Alle, die an der Geschichte und an den Bräuchen dieser Gegend und deren Einwohner interessiert sind, können zwei Museen und eine Regionalkammer besuchen. Das in Węgliniec eingerichtete Muzeum Kresów Wschodnich präsentiert Andenken an Regionen, aus denen die Übersiedler nach dem Zweiten Weltkrieg hierher gezogen sind. Es handelt sich um die Bewohner des ehemaligen Ostpolens aus der Gegend um Lwów, Tarnopol und Stanisławów, die eben in Węgliniec Koło Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich gegründet haben. Zu den wertvollsten Exponaten des Museums gehört eine anderthalb Meter hohe Figur der Unbefleckten Muttergottes aus der Kirche in Buczacz.

Flaga czeskaKulturní život v regionu to nejen cyklické akce konajici se v různých městech a obcech okresu. Každý, kdo se zajíma o historii teto oblasti a o zvycích občanů, može navštívit dvě muzea a regionální komoru. Vytvořené v Węglińcu Muzeum Východních pohraníči sbírá pámatky z regionů, ze kterých pochazeji lidé, kteři přišli do teto oblasti těsně po zakončení druhé světové války. Jedná se o obyvatelů  východního polského pohraniči z okoli Lvova, Tarnopole a Stanislavova, kteří založili v městě  Společnost přátel Lvova a Jižně-východních pohraniči. Mezi nejdůležitější expozice muzeum patři jeden a půl metrova socha Panny Marie Neposkvrněného početí  z kostela v Buczaczu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

klauzula informacyjna

Klaster Energii

logo final2

Firemki

logo firemki

Firmičky/Firemki