Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Rusza „Budżet Uczniowski” - konkurs skierowany do samorządów szkolnych
Z dniem 11 czerwca rusza konkurs zorganizowany przez Starostę Zgorzeleckiego Urszulę Ciupak pn. „Budżet Uczniowski”. Konkurs jest jedną z propozycji praktycznego współuczestnictwa, mającą na celu zaangażowanie Uczniów/Wychowanków Szkół i Placówek...
Ogłoszenie o konkursie plastycznym
Starosta Zgorzelecki Urszula Ciupak zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadpodstawowych i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pn. „Mieszkam w ciekawym miejscu” edycja II. Czas trwania konkursu: 11.06-15.10.2018r.
...
Ogłoszenie o konkursie literackim
Starosta Zgorzelecki Urszula Ciupak zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadpodstawowych i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych do wzięcia udziału w konkursie literackim pn. „Cudze chwalicie…” edycja II. Czas trwania konkursu: 11.06-15.10.2018r.
„Nasza wieś- mamy się czym pochwalić!” VII edycja konkursu
Starosta Zgorzelecki zaprasza sołectwa z terenu powiatu zgorzeleckiego do wzięcia udziału w VII edycji konkursu pn. „Nasza wieś – mamy się czym pochwalić!”.
Szczegóły konkursu oraz karta zgłoszenia w załączeniu do...
CEPiK 2.0 od 13 listopada 2017r.
Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu informuje, że od 13 listopada 2017r. Ministerstwo Cyfryzacji będzie wdrażało ogólnopolski system informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0).
Rusza „Budżet Uczniowski” - konkurs skierowany do samorządów...
Ogłoszenie o konkursie plastycznym
Ogłoszenie o konkursie literackim
„Nasza wieś- mamy się czym pochwalić!” VII edycja...
CEPiK 2.0 od 13 listopada 2017r.
Nieodpłatna pomoc prawna

Aktualności

Powiat remontuje kolejny odcinek drogi Węgliniec-Dłużyna Dolna. Warta ponad 1,8 mln zł inwestycja została dofinansowana ze środków unijnych.

Ku zadowoleniu kierowców przejeżdżających przez północną część powiatu zgorzeleckiego, drogowe prace remontowo-budowlane w tym rejonie idą pełną parą. Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego 7 maja 2012r. podpisał umowę na wykonanie inwestycji w ramach projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2403D na odcinku Węgliniec- Dłużyna Dolna – III etap”. Wykonawcą robót, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego, została firma SKANSKA S.A. z  Warszawy a wartość umowy to 1.825.002,30 PLN brutto.
Długość przebudowywanego odcinka wynosi 3.229,23 mb i jest to kolejny odcinek przebudowywanej drogi w ramach przedmiotowego projektu. Na jego początku i końcu postawiono tablice informacyjne na temat realizowanej inwestycji. Prace budowlane i remontowe już trwają a przewidywany termin ich zakończenia to 6 lipca 2012 roku. Produktem końcowym będzie droga z odnowioną nawierzchnią bitumiczną wraz z otaczającą ją infrastrukturą drogową. Realizacja projektu usunie trudności w ruchu transgranicznym, a co za tym idzie zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców pogranicza dolnośląsko- saksońskiego. W ramach projektu w dniu 11 czerwca 2012r. w budynku Starostwa Powiatowego odbyło się spotkanie partnerów przedstawicieli dwóch grup roboczych: ds. monitorowania działań projektu oraz ds. upowszechniania projektu. Na posiedzeniu zostały przedstawione priorytety realizacji inwestycji i promocji oraz dalsze planowane działania, ustalono także wstępny termin wspólnego otwarcia nowo przebudowanej drogi.
Powiat zgorzelecki na realizację projektu otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013.

 

 

 

                                                                           

Partnerzy projektu:

Powiat zgorzelecki
Landkreis Görlitz

Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: „Inwestujemy w waszą przyszłość”
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska- Saksonia 2007-2013
oraz budżetu Powiatu Zgorzeleckiego

 

 

 

                            

 

Zapraszamy na XXIII sesję Rady Powiatu Zgorzeleckiego, która  odbędzie się w dniu 28 czerwca 2012 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów II AWP 8 (II p., sala 309).

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu Nr XXII/2012 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego.
3. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami.
4. Funkcjonowanie służby zdrowia w powiecie zgorzeleckim.
5. Przyjęcie sprawozdania finansowego WS-SPZOZ w Zgorzelcu za 2011 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu zgorzeleckiego.
a) przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu powiatu zgorzeleckiego,
b) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok,
c) odczytanie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Zgorzeleckiego za 2011 rok,
d) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 12 czerwca 2012 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Zgorzeleckiego za 2011 rok,
e) dyskusja,
f)  podjęcie uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok,
g) podjęcie uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.
7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawach:
a) zmiany uchwały Nr XIX/148/2012 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu,
b) zmiany uchwały Nr XXXIII/212/2009 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w  jednostkach organizacyjnych działających w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w powiecie zgorzeleckim,
c)  wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Miastem i Gminą Bogatynia o połączeniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni z Wielospecjalistycznym Szpitalem Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu,
d)  zmiany uchwały nr XV/122/2011 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2012-2019,
e)  zmian w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2012 rok,
f)   rozpatrzenia skargi Pana Waldemara Rembalskiego na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu,
g) zmiany załącznika do uchwały Nr XXI/156/2012 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi zgorzeleckiemu na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9.  Sprawy organizacyjne.
10. Zamknięcie sesji.

Centrum Sztuki WRO z Wrocławia oraz Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu zapraszają na niezwykły pokaz sztuki wideo.

Program Wro on Tour to wybór prac i materiałów wideo z Biennale WRO 2011, zestawiony przez dyrektora artystycznego Piotra Krajewskiego w cztery programy. W Zgorzelcu, w sali kina Poza Nova, amatorzy nowoczesnej sztuki i sztuki wideo będą mogli zobaczyć w niedzielę, 24 czerwca, godzinny program pt. "Przeciw - Działania". Prezentację poprowadzi Krzysztof Dobrowolski. Początek seansu godzina 16. Wstęp wolny.

Program Wro on Tour gromadzi zróżnicowane tematycznie i formalnie realizacje wideo – od wyrafinowanych kompozycji wizualnych i eksperymentów formalnych, po dokamerowe inscenizacje i rejestracje performansów. Całość ukazuje aktualne kierunki w sztuce mediów, postawy obecne w praktyce artystycznej oraz zagadnienia (zagrożenia) definiowane przez współczesną sztukę.

Międzynarodowe Biennale Sztuki Mediów Wro jest głównym przeglądem sztuki nowych mediów w Polsce i Europie Centralnej. Od pierwszej edycji, w grudniu 1989 roku, WRO przedstawia sztukę tworzoną współczesnymi środkami kreacji i komunikacji. Prezentuje zarówno najważniejszych, jak i młodych, debiutujących artystów, obok audiowizualności eksplorując nowe strategie i terytoria cyfrowej komunikacji artystycznej.

Polecamy i zapraszamy.

 

Kino Poza Nova w Miejskim Domu Kultury
ul. Parkowa 1, Zgorzelec

24 czerwca (niedziela) godz. 16.

wstęp wolny

Wrocławskie IMGW ostrzega dzisiaj przed intensywnymi opadami deszczu, które spowodują lokalnie wzrosty stanów wody szczególnie w zlewniach górskich i podgórskich środkowej Odry.

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:29

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: BPH O/Wrocław IMGW PIB
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od godz. 15:00 dnia 20.06.2012 do godz. 15:00 dnia 22.06.2012
Obszar: Województwo dolnośląskie
Przebieg: Prognozowane intensywne opady deszczu spowodują lokalnie wzrosty stanów wody szczególnie w zlewniach górskich i podgórskich środkowej Odry. W rejonie występowania intensywnych opadów deszczu wzrosty stanów wody mogą być gwałtowne. W zlewniach górnej Nysy Łużyckiej, górnego Bobru, górnej Kwisy, Kaczawy, Nysy Kłodzkiej i Bystrzycy istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

Źródło: PCZK

Dnia 18 czerwca 2012 roku  oddany został do użytku nowy obiekt Noclegowni i Domu Wspólnoty czasowego pobytu dla osób ubogich i bezdomnych położony przy ul. 1 Maja 7b w Bogatyni. Oficjalne otwarcie zostało objęte patronatem Senatora RP Jana Michalskiego. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: profesor z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej Zbigniew Bać oraz Dyrektor Biura Senatora RP Jakub Sochoń. Wykończenie wnętrza noclegowni było możliwe dzięki zaangażowaniu wielu ludzi, którzy ofiarnie wspierali to przedsięwzięcie. W placówce urządzono już wszystkie sypialnie, w których przygotowano miejsca noclegowe dla 22 osób. Wyposażono również kuchnię oraz jadalnię. Po części oficjalnej, z tematyką bezdomności oraz ideą ośrodka  zaznajomił zgromadzonych gości dyrektor noclegowni Jan Gaszewski oraz  architekt Jerzy Łątka. Osobom, które najbardziej wsparły budowę obiektu, zostały wręczone statuetki i certyfikaty „Darczyńca Arki”.

 

 

 

 

Jeszcze 7 osób bezrobotnych, które zamierzają podjąć działalność gospodarczą w bieżącym roku, może uzyskać wsparcie finansowe w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Szczegóły TUTAJ

 

Źródło: PUP w Zgorzelcu

Od stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, zmieniająca od podstaw system zagospodarowania odpadów. Od 2013 roku mieszkańcy będą korzystali z prostego sytemu, który ma zapewnić większy porządek, lepszą segregację, mniejsze zaśmiecenie środowiska. Więcej ...






Nowe prawo odpadowe - nowy styl życia Dolnoślązaków

Polecamy
Kalendarium
Lipiec 2018
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Wyszukiwarka

Harmonogram Imprez Otwartych 2017 

Poznaj warunki życia i pracy w Unii Europejskiej

eures

WKU Bolesławiec


WKU w Bolesławcu

Gminy w powiecie
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknieMiasto i Gmina Bogatynia
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Miasto Zgorzelec
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Miasto i Gmina Pieńsk
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Gmina Sulików
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Miasto Zawidów
  • HERG GMINY ZGORZELEC
    Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Gmina Zgorzelec
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Gmina i Miasto Węgliniec
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Powiat zgorzelecki