Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Rusza „Budżet Uczniowski” - konkurs skierowany do samorządów szkolnych
Z dniem 11 czerwca rusza konkurs zorganizowany przez Starostę Zgorzeleckiego Urszulę Ciupak pn. „Budżet Uczniowski”. Konkurs jest jedną z propozycji praktycznego współuczestnictwa, mającą na celu zaangażowanie Uczniów/Wychowanków Szkół i Placówek...
Ogłoszenie o konkursie plastycznym
Starosta Zgorzelecki Urszula Ciupak zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadpodstawowych i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pn. „Mieszkam w ciekawym miejscu” edycja II. Czas trwania konkursu: 11.06-15.10.2018r.
...
Ogłoszenie o konkursie literackim
Starosta Zgorzelecki Urszula Ciupak zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadpodstawowych i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych do wzięcia udziału w konkursie literackim pn. „Cudze chwalicie…” edycja II. Czas trwania konkursu: 11.06-15.10.2018r.
CEPiK 2.0 od 13 listopada 2017r.
Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu informuje, że od 13 listopada 2017r. Ministerstwo Cyfryzacji będzie wdrażało ogólnopolski system informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0).
Nowe zasady wydawania kart parkingowych
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zgorzelcu przypomina, że na mocy ustawy z dnia 23 października 2013r. o zmianie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o...
Rusza „Budżet Uczniowski” - konkurs skierowany do samorządów...
Ogłoszenie o konkursie plastycznym
Ogłoszenie o konkursie literackim
CEPiK 2.0 od 13 listopada 2017r.
Nieodpłatna pomoc prawna
Nowe zasady wydawania kart parkingowych

Aktualności

Zapraszamy na XXII sesję Rady Powiatu Zgorzeleckiego, która odbędzie się w dniu 31 maja 2012 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów II AWP 8 (II p., sala 309).
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu Nr XXI/2012 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego.
3. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami.
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie zgorzeleckim.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu.
6. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawach:
a) likwidacji Liceum Profilowanego dla młodzieży wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Emilii Plater w Zgorzelcu ul. Francuska 6,
b) likwidacji Uzupełniającego Technikum dla młodzieży wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Emilii Plater w Zgorzelcu, ul. Francuska 6,
c) likwidacji Technikum dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Emilii Plater w Zgorzelcu ul. Francuska 6,
d) przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej o dwuletnim okresie nauczania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Emilii Plater w Zgorzelcu, ul. Francuska 6 w Zasadniczą Szkołę Zawodową o trzyletnim okresie nauczania,
e) likwidacji Uzupełniającego Technikum dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej ponadgimnazjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Emilii Plater w Zgorzelcu, ul. Francuska 6,
f)  przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej o dwuletnim okresie nauczania w Zespole Szkół Zawodowych im. św. Barbary w Bogatyni ul. Kościuszki 33 w Zasadniczą Szkołę Zawodową o trzyletnim okresie nauczania,
g) likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. św. Barbary w Bogatyni ul. Kościuszki 33,
h) likwidacji Liceum Profilowanego dla młodzieży wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. św. Barbary w Bogatyni, ul. Kościuszki 33,
i) zmiany uchwały Nr XIX/110/99 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 8 listopada 1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Zgorzeleckiego,
j) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec,
k) zmiany uchwały nr XV/122/2011 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2012-2019,
l) zmian w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2012 rok,
m) nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego” (Pani Krystynie Adler),
n) nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego” (Panu Janowi Pawlikańcowi).
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawy organizacyjne.
9. Zamknięcie sesji.

Współpraca z zakresu geodezji i kartografii, budownictwa i środowiska, przygotowania i realizacji inwestycji oraz wspólne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju powiatu to obszary, w których powiat współpracować będzie z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu.

Uroczystego podpisania porozumienia 25 maja br. dokonali: Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński, Wicestarosta Mariusz Tureniec oraz prof. dr hab. Jerzy Sobota, który reprezentował Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji wrocławskiego Uniwersytetu Przyrodniczego.

Zawarte porozumienie dotyczy m.in. edukacji ekologicznej mieszkańców, wsparcia w organizacji praktyk dla studentów UP, aktualizacji danych w operacie ewidencji gruntów w wybranych obszarach oraz sporządzania raportów oddziaływania na środowisko dla powiatowych inwestycji.

Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze” w Lubaniu, Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej - Oddział MiPBP w Lubaniu, Nadleśnictwo Świeradów, we współpracy z Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e.V. (Niemcy), zapraszają do udziału w transgranicznym spacerze wiosennym - polsko-niemieckiej wycieczce przyrodniczej po pograniczu dolnośląskim: 03.06.2012 (niedziela) „Spacerkiem przez izerski las” Edukacyjna wędrówka w polsko-czeskich Górach Izerskich – 25 km

Szczegółowe informacje nt. warunków udziału na stronie: www.pogranicze-csb.home.pl

 

  Ulotka

 Plakat

 Formularz zgłoszeniowy

Uczniowie zgorzeleckiego liceum im. Braci Śniadeckich zbierają laury w organizowanych konkursach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Licealiści wzięli udział w IX Maratonie Matematycznym oraz V edycji konkursu pod hasłem „Losy Polaków na Wschodzie  w latach 1939-1956”. Jak się okazuje matematyka i historia nie skrywają przed nimi żadnych tajemnic.

W styczniu 2012 r. Liceum Ogólnokształcące im Braci Śniadeckich przystąpiło do V edycji konkursu pod hasłem „Losy Polaków na Wschodzie  w latach 1939-1956”, którego organizatorem był Dolnośląski Kurator Oświaty  we Wrocławiu i Zarząd Oddziału Związku Sybiraków we Wrocławiu, a współorganizatorami takie instytucje jak Instytut Pamięci Narodowej Odział Wrocław, Zarząd Regionu NSZZ” Solidarność”, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”,  Redakcja  Wrocławskiego Oddziału „Gościa Niedzielnego” oraz Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Celem konkursu było propagowanie  wiedzy o losach Polaków w latach 1939 – 1956, wzmacnianie postaw patriotycznych i poczucia tożsamości narodowej, rozwijanie pasji badawczej i talentu twórczego  oraz poszukiwanie prawdy historycznej, kształcenie umiejętności rozwiązywania konkretnego problemu badawczego.

Prace w ramach konkursu trwały od stycznia do marca, a ich efektem była prezentacja multimedialna, której stronę tytułową zobaczyć można powyżej. Prezentacja dotyczyła losów Pana Piotra Łopuszańskiego – żołnierza Września, więźnia obozów jenieckich, w tym Stalagu VIIIA na terenie Zgorzelca (Görlitz) i wreszcie osadnika na Ziemiach Zachodnich.

Komisje konkursowe uwzględniały  w ocenie projektu, oryginalność i innowacyjność, zgodność z założonymi celami, umiejętność doboru i sposobu wykorzystania źródeł informacji, zawartość merytoryczna, zasięg oddziaływań, dokładność i estetyka wykonanej prezentacji przesłanej do organizatora, samodzielność.

W projekcie udział wzięła Dagmara Bielecka - kl. II C, Paulina Dereń - kl. II C, Patrycja Liniewicz - kl. II C, Karolina Olejnik - kl. II C, Sandra Pal - kl. IIC.

17 maja br.  Wojewódzka Komisja Konkursowa oceniła nadesłane prace projektowe i wyłoniła laureatów konkursu. A oto wyniki  konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych:
 I miejsce zdobyła drużyna z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach za  projekt  „Utracone dzieciństwo”,  
II miejsce zajęło Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu za projekt zatytułowany „Żyłem szczęśliwie”.
III miejsce- nie przyznano.

Grono pedagogiczne liceum gratuluje całej drużynie, która włożyła w ten projekt wiele pracy i serca. Dziewczęta spędziły nad dokumentami dużo czasu, poszukiwały informacji wertując książki, skanując fotografie z archiwum rodzinnego. Przekonały się przy tym, jak ciekawy  może być los człowieka,  a jego twarz  zapisana w pamięci bliskich i na zachowanych fotografiach, ożywa -  jakby na nowo przywołana do życia.

Licealiści wyróżnili się również w IX Maratonie Matematycznym, zorganizowanym w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa.
 
W zmaganiach, które odbyły sie 22 maja br. wzięło udział ponad 160 uczniów z kilkunastu szkół znajdujących się na terenie powiatu zgorzeleckiego. Do walki o tytuł Mistrza Matematyki zgłosiło się 80 licealistów.

Najlepszymi z matematyki okazali się ponownie uczniowie z LO im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu:

1. Wojciech Mikołajczyk
2. Michał Panowicz
3. Jakub Kobzik i Wojciech Barczyk
4. Łukasz Chamer i Bartosz Piasecki
6. Przemysław Majocha i Damian Zubel
7. Paweł Szpindowski i Andrzej Kolber

Opiekunem grupy zdolnych matematyków była Pani Sylwia Wojciechowska.

Źródło: LO im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu


28 maja 2012 roku o godz. 17.00 w auli Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zgorzelcu im. Feliksa Nowowiejskiego odbędzie się koncert z cyklu Scena Pedagogów. Troje nauczycieli zgorzeleckiej szkoły muzycznej: Anna Szpil, Ireneusz Rapak i Przemysław Breziuk utworzyło Trio Mozartini i grają bardzo energetyczną muzykę.

Anna Szpil jest absolwentką Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi na wydziale instrumentalnym – specjalność wiolonczela pod kierunkiem prof. Agaty Jareckiej. Ireneusz Rapak ukończył studia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego w klasie skrzypiec. Przemysław Bereziuk jest absolwentem Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie fortepianu prof. Andrzeja Dutkiewicza.

Zespół, trochę na przekór swojej nazwie, zagra przede wszystkim utwory Astora Piazzolli, XX-wiecznego argentyńskiego kompozytora, twórcy tanga argentyńskiego. Ponadto muzycy wykonają Tango  Albeniza z filmu „Zapach kobiety”. Koncert poprowadzi Katarzyna Kamkow.

Serdecznie zapraszamy na koncert Tria Mozartini do  Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zgorzelcu im. Feliksa Nowowiejskiego. To impreza obowiązkowa dla miłośników skrzypiec i wiolonczeli. Wstęp wolny!


Źródło: Dorota Adaszewska

22 maja br. miała miejsce uroczystość otwarcia nowych obiektów sportowych przy LO w Bogatyni. Tym samym, dzięki projektowi unijnemu, sportowa baza powiatu wzbogaciła się o imponujący kompleks boisk, skoczni i bieżni.  

Przecięcie wstęgi, przemówienia okolicznościowe, występy artystyczne szkolnych solistów i zespołów i najważniejszy, sportowy akcent – mecz piłki nożnej pomiędzy drużynami bogatyńskiego liceum i Joliot Curie Gimnazjum w Gӧrlitz – tak wyglądało otwarcie dofinansowanej z UE inwestycji powiatu zgorzeleckiego. Jak zgodnie podkreślali przybyli goście, na czele z posłanką Ewą Drozd, inwestycji w młodzież, jej zdrowie, rozwój, a poprzez rywalizację fair play, smak sportowych sukcesów i porażek, także w kształtowanie młodych charakterów.

Przy LO powstało boisko wielofunkcyjne, boisko do piłki nożnej, 4-torowa bieżnia, skocznia do skoku w dal, szatnie, trybuny oraz infrastruktura towarzysząca. Projekt to także spotkania i zawody sportowe z udziałem partnerów (Powiat Zgorzelecki, Liceum Ogólnokształcace w Bogatyni, Joliot - Curie Gymnasium Görlitz, Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni, HSG Turbine Zittau, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni) oraz mieszkańców pogranicza, organizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Obiekty będą użytkowane głównie przez dwie szkoły powiatowe: LO im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz ZSZ im. Św. Barbary, a poza zajęciami, pod okiem opiekuna gminnego, także przez mieszkańców.

Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński podziękował partnerom przedsięwzięcia oraz Gminie Bogatynia, która partycypowała finansowo w kosztach projektu (wkład własny), a młodzieży, która na nowych obiektach będzie walczyć o jak najlepsze wyniki sportowe, zgodnie z olimpijską maksymą życzył: „szybciej, wyżej, dalej”.

Projekt „Budowa otwartych obiektów sportowych przy LO w Bogatyni” jest współfinansowany ze środków UE - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Inwestujemy w wasza przyszłość”, w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia 2007-2013 oraz z budżetów Powiatu zgorzeleckiego i Gminy Bogatynia.

Całkowita wartość projektu 549.908,18 eur, dofinansowanie 85% - 467.421,95 eur.

Jego realizacja pozwoli na wzmocnienie współpracy transgranicznej pomiędzy placówkami z pogranicza, rozwój partnerstwa oraz nawiązywaniu kontaktów przez młodzież. Wspólne działania w projekcie będą służyć integracji i stworzą nowe możliwości rozwoju placówek w zakresie edukacji i kultury fizycznej, dadzą podstawę do wypracowania i realizacji nowych wspólnych projektów.

 

                                            

 

Polecamy
Kalendarium
Październik 2018
N P W Ś C Pt S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Wyszukiwarka

Poznaj warunki życia i pracy w Unii Europejskiej

eures

WKU Bolesławiec


WKU w Bolesławcu

Gminy w powiecie
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknieMiasto i Gmina Bogatynia
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Miasto Zgorzelec
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Miasto i Gmina Pieńsk
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Gmina Sulików
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Miasto Zawidów
  • HERG GMINY ZGORZELEC
    Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Gmina Zgorzelec
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Gmina i Miasto Węgliniec
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Powiat zgorzelecki