Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
W Wigilię Starostwo nieczynne
Uprzejmie informujemy, że dnia 24 grudnia 2018 r. urząd Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu będzie nieczynny.
CEPiK 2.0 od 13 listopada 2017r.
Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu informuje, że od 13 listopada 2017r. Ministerstwo Cyfryzacji będzie wdrażało ogólnopolski system informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0).
Nowe zasady wydawania kart parkingowych
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zgorzelcu przypomina, że na mocy ustawy z dnia 23 października 2013r. o zmianie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o...
W Wigilię Starostwo nieczynne
CEPiK 2.0 od 13 listopada 2017r.
Nieodpłatna pomoc prawna
Nowe zasady wydawania kart parkingowych

Aktualności

Zapraszamy na XVIII, nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Zgorzeleckiego.  Sesja odbędzie się w dniu 17 marca 2012 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu przy ul. Boh. II Armii WP 8 (II. p. sala 309).


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawach:
a) zmiany  uchwały Nr XV/122/2011 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2012-2019,
b) zmian w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2012 rok.
3. Zamknięcie sesji.

Powiatowe Stowarzyszenie Wspierania Uzdolnionej Młodzieży i Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu serdecznie zapraszają na IX Młodzieżowe Zatargi z Teatrem – ogólnopolski festiwal teatralny.

Festiwal ten powstał dzięki pomysłowi  pani Agnieszki Celuch i Anety Ćwieluch oraz wsparciu Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Został on stworzony dla amatorskich młodzieżowych  grup  teatralnych z powiatu zgorzeleckiego , ale wzbudził zainteresowanie poza nim i od czterech lat gości zespoły z całej Polski. Ma formę konkursu a profesjonalne jury wspiera grupy cennymi uwagami. Od czterech lat festiwal ma określony temat, były to: Bajka, baśń legenda, Sok z Szekspira, Teatr absurdu, Literatura rosyjska, Współczesna Literatura Europejska. Od początku odbywa się w Miejskim Domu Kultury, który wspiera go fachową pomocą. Od 5 lat Powiatowe Stowarzyszenie Wspierania Uzdolnionej Młodzieży  przejęło  na siebie organizację festiwalu. Dzięki mecenasom może odbywać się ona na odpowiednim poziomie i rozszerzać swoją działalność. Od lat tą imprezę wspiera Eltur- Serwis, który otrzymał ogólnopolski tytuł Złotego Sponsora Teatru, ale i wielu innych hojnych ludzie wielkiego serca dla teatru takie tytuły ma w sercach młodzieży. W tym roku  po raz drugi strategicznym  sponsorem festiwalu została Dolnośląska Spółka Gazownicza, która mamy nadzieję już na stałe wpisze się w kalendarz Zatargów. Towarzyszy mu zawsze zainteresowanie mediów, dzięki którym ma on większy wydźwięk. IX Młodzieżowe Zatargi z Teatrem odbywają się pod hasłem KOLEBKA i zostawiają dowolność zespołom, jednocześnie pobudzając ich do refleksji co dla nich jest początkiem, istotą teatru. Jak każdego roku tak i w tym gościmy zespoły spoza naszego powiatu i województwa. W jury zasiądą : teatrolog z Legnicy. reżyser teatralny i instruktor z Wrocławia oraz muzyk z Leśnej. Ważną częścią festiwalu są omówienia, czyli wskazówki jury jak dalej pracować, co było świetne a co należy poprawić. Festiwalowi towarzyszyć będzie też piosenka festiwalowa, a w przerwach wspólne śpiewanie.

Patronat honorowy nad festiwalem objęła  Poseł do Parlamentu Europejskiego  pani Lidia Geringer de Oedenberg, która od lat jest jego mecenasem.

Źródło: A. Tyc

 

    

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu w partnerstwie z Powiatem Zgorzeleckim realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego z Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”  pt. „Dołącz do grona najlepszych!”.

Projekt skierowany jest do uczennic i uczniów 3 szkół Powiatu Zgorzeleckiego, tj.:
- Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Bogatyni
- Liceum Ogólnokształcącego im. Braci  Śniadeckich w Zgorzelcu
- Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu.

W projekcie zaplanowano realizację następujących działań:
- zajęć dydaktyczno-wyrównaczych dla uczniów i uczennic z problemami w nauce
- dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój umiejętności kluczowych, m.in. koła zainteresowań, warsztaty rozwojowe, gry biznesowe, konkursy przedsiębiorczości
- utworzenie Szkolnych Ośrodków Kariery oferujących wsparcie doradcy pedagogiczno-psychologicznego czy doradcy edukacyjno-zawodowego.

W ramach ww. działań organizowane będą wyjazdy edukacyjne oraz zakupiony zostanie sprzęt wspomagający realizację zaplanowanych zajęć np. komputery, tablice interaktywne, projektory, mikroskopy, wizualizery.

Projekt swoimi działaniami obejmie 600 uczennic i uczniów 3 szkół.

W projekcie zaplanowane zostały również działania dla 30 nauczycieli z ww. szkół, m.in. szkolenia z nowoczesnych metod kształcenia, spotkania z wykładowcami z Franklin University z USA. Dodatkową atrakcją będzie utworzenie platformy edukacyjnej służącej uczniom i nauczycielom, pozwalające na zdalną komunikację i wymianę wiedzy.

Okres realizacji projektu: 01.03.2012 – 28.02.2014
Wartość ogólna dofinansowania: 1.098.397,80 zł.

Wszystkich zainteresowanych z w/w szkół zapraszamy do udziału w projekcie. Rekrutacja trwa!!!


                      


Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłasza już trzecią edycję konkursu dla gimnazjalistów z Regionalnego Programu Operacyjnego. Podobnie jak w latach poprzednich uczestnicy zachęcani są do nadsyłana prac konkursowych, dotyczących inwestycji, które otrzymały dotację z programu regionalnego.

Pomyśl! Zrealizuj! Pokaż!

To szansa nie tylko na zaprezentowanie swojej artystycznej duszy i twórczej inwencji.  To także możliwość zobaczenia z bliska jak wiele się zmienia w naszym regionie dzięki unijnemu wsparciu.

Poniżej znajduje się link do listy inwestycji, które powstały w Waszej okolicy dzięki dofinansowaniu z UE za pośrednictwem programu regionalnego. Czekamy na prace artystyczne, którymi mogą być rysunki, grafiki, animacje, komiksy, gazetki szkolne, fotoreportaże, albumy, filmy, akwarele itd. Nadesłane materiały oceni jury i wyłoni pięć drużyn, które zaprosimy do finału.

Wielka gala konkursu odbędzie się 18 maja.

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody: tablety, iPody, konsole PSP, odtwarzacze MP4. Ponadto zwycięzcy będą mieli okazję zwiedzić Parlament i Komisję Europejską w Brukseli, a drużyna, która zajmie drugie miejsce pojedzie do Strasburga. Wyjazdy studyjne ufundowali dolnośląscy europosłowie – Piotr Borys i Lidia Geringer de Oedenberg.

Ważne terminy:
• do 21 marca 2012 r. – rejestracja uczestników;
• do 12 kwietnia 2012 r. – nadesłanie prac artystycznych do siedziby organizatora;
• do 25 kwietnia  2012 r. – wyłonienie uczestników II ETAPU;
• 18 maja 2012 r. – finał konkursu.

Tutaj znajdziecie listę inwestycji, które powstają na Dolnym Śląsku przy udziale dotacji z programu regionalnego:

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 71/ 776 94 66.

 Zarządzenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie ogłoszenia konkursu

 Regulamin konkursu

 Regulamin pracy konkursowego jury

 Formularz zgłoszeniowy

 Vademecum Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

 

Źródło: rpo.dolnyslask.pl

"Dziecięce spotkania z teatrem" to nowy cykl spektakli dla najmłodszych, przygotowany przez Zdrojowy Teatr Animacji, na który zaprasza Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu. Już 25 marca o godz. 16:00 wystawiony zostanie pierwszy spektakl pt. "Entliczek - Pentliczek" w reżyserii Bogdana Nauki, scenografii - Jadwigi Mydlarskiej-Kowal. Oprawę muzyczną przygotował Bogusław Klimsa.  "Entliczek - Pentliczek" to widowisko, w którym najbardziej znane wiersze Jana Brzechwy zostaną przedstawione w formie mówionej i śpiewanej.

 

 

 

 

Jeszcze przez najbliższe dwa dni, można składać do Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu wnioski w sprawie organizacji staży  na 2012 rok .

Zapraszamy Pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem miejsc odbywania stażu dla osób bezrobotnych do składania wniosków w terminie od 22 lutego 2012r. do 14 marca 2012r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu przy ul. Pułaskiego 14. W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą o przyjęciu wniosku decyduje data wpływu wniosku do Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu.

Szczegółowe informacje na temat staży można uzyskać w Urzędzie w  pokoju nr  110
(telefon - 757755605,  wew. 110 lub 757770530) w godzinach od 8.00 do 14.00.

Z uwagi na ograniczone środki przeznaczone na finansowanie staży przewidywana jest organizacja staży trwających  nie dłużej niż 6 miesięcy i maksymalnie do 30 listopada br.

Złożenie kompletnego i prawidłowo sporządzonego wniosku oraz spełnienie kryteriów ustawowych nie będzie równoznaczne z przyjęciem wniosku do realizacji ( nie ma również procedury odwoławczej od odmowy przyznania stażu).

Przy ocenie wniosków obok kryteriów formalnych uwzględniane będą w szczególności następujące dodatkowe kryteria:
- możliwość zatrudnienia osoby odbywającej staż po jego zakończeniu na okres co najmniej
   trzech  miesięcy,
- kompletność i prawidłowość sporządzenia wniosku,
- dotychczasowa współpraca z tut. Urzędem i efektywność zatrudnieniowa poprzednich programów,
w których wnioskodawca uczestniczył,
- stan zatrudnienia u pracodawcy w ostatnim okresie, występujące w nim zmiany oraz ich przyczyny,
- program stażu i uzyskiwane w jego trakcie kwalifikacje w odniesieniu do potrzeb rynku pracy.

Jednocześnie informujemy, iż w najbliższym czasie Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu będzie dysponował możliwością organizacji staży w ramach projektu „Wyższe kwalifikacje szansą na lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Z uwagi na obowiązujące przy realizacji projektu kryteria dostępu staże będą głównie adresowane do osób bezrobotnych:
- po 50 roku życia,
- z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
- długotrwale bezrobotnych,
- z terenów wiejskich,
które dotychczas nie uczestniczyły w w/w projekcie.

Nowy formularz wniosku wraz z kompletem załączników dostępny jest na stronie internetowej urzędu: http://pup.zgorzelec.ibip.pl w zakładce w zakładce „Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - Staże”.

Źródło: PUP Zgorzelec

31 marca br. o godzinie 18:00 w Centrum Sportowo-Rekerecyjnym w Zgorzelcu odbędzie się Rocznicowy Koncert Zgorzeleckiej Orkiestry Mandolinistów z udziałem wyjątkowej gwiazdy polskiej estrady - Zbigniewa Wodeckiego.
Bilety w cenie 20 zł do nabycia w zgorzeleckim MDK i Centrum Sportowym.

 

 

 

Polecamy
Kalendarium
Grudzień 2018
N P W Ś C Pt S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Wyszukiwarka

Poznaj warunki życia i pracy w Unii Europejskiej

eures

WKU Bolesławiec


WKU w Bolesławcu

Gminy w powiecie
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknieMiasto i Gmina Bogatynia
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Miasto Zgorzelec
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Miasto i Gmina Pieńsk
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Gmina Sulików
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Miasto Zawidów
  • HERG GMINY ZGORZELEC
    Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Gmina Zgorzelec
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Gmina i Miasto Węgliniec
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Powiat zgorzelecki