Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Konkurs plastyczny "Przyjazny Powiat"
Starosta Zgorzelecki ogłasza konkurs plastyczny "Przyjazny Powiat" przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadpodstawowych oraz ośrodków opiekuńczo-wychowawczych. Konkurs potrwa od 11 marca do 24 maja br.
Rozstrzygnięcie konkursu "Powiat Zgorzelecki w obiektywie - etap ZIMA"
Jarosław Fajkowski, Anna Niedobitek i Andrzej Pieńkowski to laureaci konkursu fotograficznego „Powiat Zgorzelecki w obiektywie - etap ZIMA”.
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2019 r.
Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2019 r.
CEPiK 2.0 od 13 listopada 2017r.
Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu informuje, że od 13 listopada 2017r. Ministerstwo Cyfryzacji będzie wdrażało ogólnopolski system informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0).
Nowe zasady wydawania kart parkingowych
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zgorzelcu przypomina, że na mocy ustawy z dnia 23 października 2013r. o zmianie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o...
Konkurs plastyczny "Przyjazny Powiat"
Rozstrzygnięcie konkursu "Powiat Zgorzelecki w obiektywie - etap...
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok...
CEPiK 2.0 od 13 listopada 2017r.
Nowe zasady wydawania kart parkingowych

Aktualności

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych

Stopień zagrożenia: 3

Ważność: od godz. 13:30 dnia 24.02.2012 do godz. 13:30 dnia 26.02.2012

Obszar: Województwo dolnośląskie

Przebieg: Dalsze topnienie pokrywy śnieżnej oraz prognozowane opady deszczu spowodują dalsze wzrosty stanów wody powyżej stanów ostrzegawczych na dopływach górskich i podgórskich środkowej Odry. W zlewniach Nysy Kłodzkiej, szczególnie na Białej Lądeckiej, Bystrzycy Dusznickiej, Ścinawce, Białej Głuchołaskiej; w zlewni Bystrzycy na Pełcznicy i Strzegomce; na Kaczawie oraz w zlewni Kaczawy na Skorej; na Bobrze (w Wojanowie) i na dopływach na Łomnicy, Kamiennej i Kamienicy oraz na Nysie Łużyckiej (w Sieniawce) i na dopływach na Witce (w Ostrożnie) i na Miedziance (w Turoszowie) stany wody wzrosną do strefy stanów powyżej alarmowych. Zanikające zjawiska lodowe, lokalnie, szczególnie w przewężeniach rzek, zakolach, profilach mostowych stany wody mogą powodować dodatkowe podpiętrzona stanów wody.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 95%

Uwagi: Brak

Dyżurny synoptyk hydrolog: Elżbieta Daniluk

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu zaprasza Pracodawców i Przedsiębiorców na bezłpatne konsultacje.

Informacja dla pracodawców zamierzających zatrudniać osoby niepełnosprawne.

 

 

 

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w transgranicznym partnerstwie z EURES TriRegio zaprasza po raz kolejny mieszkańców powiatów przygranicznych oraz osoby bezrobotne i poszukujące pracy za granicą na polsko-czesko-niemieckie targi pracy.

 

 

 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu ogłasza nabór wniosków w sprawie organizacji w 2012 roku staży. Zapraszamy Pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem miejsc odbywania stażu dla osób bezrobotnych do składania wniosków w terminie od 22 lutego 2012r. do 14 marca 2012r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu przy ul. Pułaskiego 14. W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą o przyjęciu wniosku decyduje data wpływu wniosku do Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu.

Szczegółowe informacje na temat staży można uzyskać w Urzędzie w  pokoju nr  110
(telefon - 757755605,  wew. 110 lub 757770530) w godzinach od 8.00 do 14.00.

Z uwagi na ograniczone środki przeznaczone na finansowanie staży przewidywana jest organizacja staży trwających  nie dłużej niż 6 miesięcy i maksymalnie do 30 listopada br.

Złożenie kompletnego i prawidłowo sporządzonego wniosku oraz spełnienie kryteriów ustawowych nie będzie równoznaczne z przyjęciem wniosku do realizacji ( nie ma również procedury odwoławczej od odmowy przyznania stażu).

Przy ocenie wniosków obok kryteriów formalnych uwzględniane będą w szczególności następujące dodatkowe kryteria:
- możliwość zatrudnienia osoby odbywającej staż po jego zakończeniu na okres co najmniej
   trzech  miesięcy,
- kompletność i prawidłowość sporządzenia wniosku,
- dotychczasowa współpraca z tut. Urzędem i efektywność zatrudnieniowa poprzednich programów,
w których wnioskodawca uczestniczył,
- stan zatrudnienia u pracodawcy w ostatnim okresie, występujące w nim zmiany oraz ich przyczyny,
- program stażu i uzyskiwane w jego trakcie kwalifikacje w odniesieniu do potrzeb rynku pracy.

Jednocześnie informujemy, iż w najbliższym czasie Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu będzie dysponował możliwością organizacji staży w ramach projektu „Wyższe kwalifikacje szansą na lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Z uwagi na obowiązujące przy realizacji projektu kryteria dostępu staże będą głównie adresowane do osób bezrobotnych:
- po 50 roku życia,
- z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
- długotrwale bezrobotnych,
- z terenów wiejskich,
które dotychczas nie uczestniczyły w w/w projekcie.

Nowy formularz wniosku wraz z kompletem załączników dostępny jest na stronie internetowej urzędu: http://pup.zgorzelec.ibip.pl w zakładce w zakładce „Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - Staże”.

Źródło: PUP Zgorzelec

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgorzelcu, który przyjął patronat nad Konkursem jest zadowolony z wiedzy jaką prezentowała młodzież z trzynastu gimnazjów powiatu zgorzeleckiego. Organizator czyli Gimnazjum w Węglińcu jak zawsze perfekcyjnie podszedł do tematu i organizacja konkursu była sprawna oraz sprawiła , że uczestnicy nie czuli się zestresowani.

W konkursie uczestniczyło 26 uczniów, którzy zmagali się z trudnymi pytaniami w zakresie profilaktyki HIV/AIDS oraz anatomii i fizjologii człowieka.

Do powiatowych eliminacji, szkoły zgłosiły po dwóch uczniów wyłonionych na drodze konkursów wewnątrzszkolnych. Uczestnicy mieli 45 minut by odpowiedzieć  na 25 pytań otwartych i sześć zamkniętych, za które można było uzyskać maksymalnie 58 punktów. Finaliści zdobyli niewiele mniej, bo 44 punkty zdobyła Julia Karska z Niepublicznego Gimnazjum w Zgorzelcu i I miejsce, 43 punkty zdobyła Justyna Warchoł z Gimnazjum Nr 2 w Zgorzelcu i II miejsce. Trzy osoby zdobyły równorzędnie trzecie miejsce z punktacją na tym samym poziomie 41punktów: Anna Ancygier z Gimnazjum w Węglińcu,  Kinga Kociełowicz z Gimnazjum Nr 2 w Zgorzelcu oraz Monika Stachura Gimnazjum Nr 3 w Zgorzelcu.

Przyznano także trzy wyróżnienia, Kasjanie Wiśniewskiej z Gimnazjum Nr 3 w Zgorzelcu , Magdalenie Iwaniak z Gimnazjum Nr 1 w Zgorzelcu oraz Sandrze Andryjiszyn z Gimnazjum w Jerzmankach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgorzelcu bardzo dziękuje organizatorom, opiekunom i ich uczniom za pogłębianie wiedzy w tak trudnym temacie oraz Urzędowi Miasta w Zgorzelcu za wsparcie finansowe na nagrody. Z pewnością wiedza pozyskana do konkursu przełoży się nie tylko na odpowiedzialność za własne zdrowie i życie ale także na wybór przyszłego zawodu.

Przygotowała: Grażyna Niedziela (PSSE)

 


      

W poniedziałek, 20 lutego br., w restauracji „Kaprys” odbyło się spotkanie pn. „Miniforum Gospodarcze”, inaugurujące drugi sezon działalności i współpracy samorządów lokalnych z pracodawcami i przedsiębiorcami z terenu powiatu zgorzeleckiego. Inicjatorami oraz organizatorami spotkania były - Starostwo Powiatowe i Związek Pracodawców Powiatu Zgorzeleckiego.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, m.in.: Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński, Sekretarz Powiatu Bogusław Białoń, Burmistrz Miasta Zgorzelec Rafał Gronicz, Wójt Gminy Zgorzelec Kazimierz Janik, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia Jerzy Stachyra wraz z sekretarzem  Danielem Frycem,  Burmistrz Miasta Zawidów Józef Sontowski, jego zastępca Robert Łężny i sekretarz Marcin Rogacki. W spotkaniu uczestniczyli również: dyrektor zgorzeleckiego szpitala i przewodnicząca Rady Miasta Zgorzelec Zofia Barczyk, Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Marta Idzik, Dyrektor Oddziału Elektrowni Turów Roman Walkowiak oraz właściciel firmy Citronex Artur Toronowski.

Po uroczystym otwarciu spotkania i przywitaniu przybyłych gości, Wojciech Brzeziński – wiceprzewodniczący związku ZPPZ, złożył gratulacje i życzenia Zofii Barczyk, z okazji wygranej w plebiscycie, zorganizowanym przez tygodnik regionalny „Nowiny Jeleniogórskie” i przyznania jej tytułu „Człowieka Roku 2011”.

Miniforum Gospodarcze to drugie spotkanie, podczas którego rozmawiano o inwestycjach, najbliższych planach, wsparciu dla rozwoju firm i ZPPZ. Wymieniano doświadczenia i poglądy, a także omawiano zarówno trudności, z jakimi samorządy najczęściej borykały się podczas realizacji inwestycji, jak i efektywne rozwiązania, które zastosowano.

Pełnomocnik ds. Zarządzania Kryzysowego informuje o przesuwającym się po Nysie Łużyckiej zatorze lodowym, który utworzył się w godzinach porannych  w Krzewinie.  O godzinie 10:23 zator o grubości 1,5 m rozciągnął się na długość ok. 3 km. Wśród lodu jest bardzo dużo pni i kłód. W związku z tą sytuacją, na zagrożonym terenie, prowadzony jest stały monitoring mostów i urządzeń  przez zastępy Straży Pożarnej oraz na bieżąco przekazywane są informacje do odpowiednich jednostek administracyjnych.

Informacja z godz. 13:51

Komendant KP PSP przekazał telefonicznie informację, że zator zmniejszył się o ok. 300 - 400 metrów, jednak dalej występuje pomiędzy Krzewiną i Radomierzycami, ale na razie nie posuwa się naprzód. Poziom wody w Nysie Łużyckiej w okolicach zatoru lodowego obniżył się.

Informacja z 21 lutego, godz. 9:00

Z przekazanych dzisiaj o godzinie 9:00 informacji przez zastępy JRG PSP w Zgorzelcu wynika, że zator lodowy na Nysie Łużyckiej pod wpływem temperatury i płynącej wody roztapia się, kruszy i spływa nie stwarzając zagrożenia. Uwolnione kłody drzew większości zatrzymują się na wypłyceniach i przy brzegach rzeki lub spływają razem z krą.

 

Polecamy
Kalendarium
Marzec 2019
N P W Ś C Pt S
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Wyszukiwarka

Poznaj warunki życia i pracy w Unii Europejskiej

eures

WKU Bolesławiec


WKU w Bolesławcu

Gminy w powiecie
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknieMiasto i Gmina Bogatynia
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Miasto Zgorzelec
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Miasto i Gmina Pieńsk
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Gmina Sulików
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Miasto Zawidów
  • HERG GMINY ZGORZELEC
    Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Gmina Zgorzelec
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Gmina i Miasto Węgliniec
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Powiat zgorzelecki