Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Starosta Zgorzelecki zaprasza do konsultacji programu współpracy Powiatu Zgorzeleckiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2019
Powiat Zgorzelecki zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność na...
Rusza „Budżet Uczniowski” - konkurs skierowany do samorządów szkolnych
Z dniem 11 czerwca rusza konkurs zorganizowany przez Starostę Zgorzeleckiego Urszulę Ciupak pn. „Budżet Uczniowski”. Konkurs jest jedną z propozycji praktycznego współuczestnictwa, mającą na celu zaangażowanie Uczniów/Wychowanków Szkół i Placówek...
CEPiK 2.0 od 13 listopada 2017r.
Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu informuje, że od 13 listopada 2017r. Ministerstwo Cyfryzacji będzie wdrażało ogólnopolski system informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0).
Nowe zasady wydawania kart parkingowych
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zgorzelcu przypomina, że na mocy ustawy z dnia 23 października 2013r. o zmianie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o...
Starosta Zgorzelecki zaprasza do konsultacji programu współpracy Powiatu...
Rusza „Budżet Uczniowski” - konkurs skierowany do samorządów...
CEPiK 2.0 od 13 listopada 2017r.
Nieodpłatna pomoc prawna
Nowe zasady wydawania kart parkingowych

Aktualności

Uprzejmie zapraszamy na XIV sesję Rady Powiatu Zgorzeleckiego, która  odbędzie się w dniu 30 listopada 2011 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów II AWP 8 (II p., sala 309).

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie protokołu Nr XIII/2011 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego.
3.Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami.
4.Informacja o stanie ochrony środowiska naturalnego na terenie powiatu.
5.Informacja o stanie prac i efektach realizacji „Strategii rozwoju powiatu zgorzeleckiego”.
6.Podjęcie uchwał Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawach:

 1. programu współpracy powiatu zgorzeleckiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2012,
 2. zmiany załącznika do uchwały Nr VI/49/2011 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi zgorzeleckiemu na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
 3. zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2011-2018,
 4. zmian w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2011 rok,
 5. zmiany uchwały Nr LIV/318/2006 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Domu Pomocy Społecznej „Jędrek” w Opolnie Zdrój,
 6. zmiany uchwały Nr XXVIII/181/2008 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 30 października 2008 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie w Opolnie Zdrój,
 7. zmiany uchwały Nr IX/73/2011 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej oraz kryteriów wyboru przedsięwzięć do finansowania oraz dofinansowania ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 8. zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zgorzeleckiego.

7.Interpelacje i zapytania radnych.
8.Sprawy organizacyjne.
9.Zamknięcie sesji.

25 listopad 2011

Zawody obronne

W piątek, 18 listopada 2011 br. w Bolesławcu rozegrano piątą edycję zawodów sportowo-obronnych dla uczniów klas wojskowych. Patronat nad wydarzeniem objęli – 23  Śląski Pułk Artylerii w Bolesławcu oraz Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej „Commando”.

O puchar Dowódcy 23 Pułku Artylerii i Prezesa Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej „Commando” walczyło czternaście drużyn – reprezentacje dziewcząt i chłopców z Bolesławca, Zgorzelca, Lubania, Lubomierza, Rakowic Wielkich, Złotoryi i Dobrodzienia. Drużyny rywalizowały w konkurencjach sprawnościowych wymagających wykazania się praktyczną znajomością topografii, szkolenia ogniowego, medycznego i obrony przed bronią masowego rażenia. Sprawdzono także wiedzę teoretyczną uczniów z zakresu Narodowych Sił Rezerwowych.

Po odczytaniu protokołu i podsumowaniu zawodów dowódca 23 Śląskiego Pułku Artylerii  płk Andrzej Lorenc wspólnie z wiceprezesem stowarzyszenia „Commando”, starszym chorążym sztabowym rezerwy Bogdanem Fiałkowskim wręczyli zwycięskim drużynom puchary, nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Pochwały, za zajęcie pierwszego miejsca w zawodach, należą się żeńskiej reprezentacji naszej szkoły: Małgorzacie Smolik, Annie Sadowskiej, Żanecie Daćko, Jolancie Pawłowskiej oraz Klaudynie Nawrockiej. Chłopcy w składzie: Bartosz Moździerz, Mateusz Niedzielski, Tomasz Tysa, Mateusz Jonczyk, Adrian Ziomek oraz Łukasz Krawczyk uplasowali się na czwartym miejscu.

To już kolejny sukces dziewcząt z „Górnika”, które po Mistrzostwach Polski w Giżycku w 2010 roku (II miejsce) i w Bolesławcu w roku 2011 (III miejsce), znowu pokazały na co je stać.

Źródło: Jacek Jonczyk (ZSZiL  im. Górników i Energetyków Turowa)
foto: 23 pa Remigiusz Kwieciński

 

Od 1 września 2011 roku realizowany jest projekt pn. „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w Powiecie Zgorzeleckim”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

W ramach tego projektu w roku szkolnym 2011/2012 oraz w I semestrze roku szkolnego 2012/2013 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu odbywają się zajęcia, których zadaniem jest wspieranie uczniów w toku ich rozwoju oraz wspieranie szkoły w procesie nauczania i dostosowania do reformy programowej kształcenia ogólnego.

Od września 2011 roku uczniowie klas I-III szkoły podstawowej uczestniczą w specjalistycznych zajęciach terapeutycznych w formie hipoterapii, biorą udział w dodatkowych zajęciach z zakresu integracji sensorycznej, w zajęciach logopedycznych oraz w zajęciach komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC.

Do przeprowadzenia szerokiej gamy zajęć dydaktycznych w ramach zadań projektu zakupiono materiały dydaktyczne – książki, puzzle, plansze oraz specjalistyczny sprzęt m.in.: laptop, specjalistyczne oprogramowania, komunikatory oraz profesjonalny sprzęt rehabilitacyjny do prowadzenia zajęć z integracji sensorycznej.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

   

W środę (23 listopada br.), w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Emilii Plater w Zgorzelcu odbyła się druga edycja Targów Edukacji i Pracy, których beneficjentami byli uczniowie i absolwenci szkół średnich z terenu powiatu zgorzeleckiego. Starostwo reprezentował wicestarosta Mariusz Tureniec.

Celem targów jest zapoznanie młodzieży z ofertą edukacyjną oraz ofertami pracy i wymaganiami stawianymi przed potencjalnymi pracownikami nie tylko w Polsce, ale również w Unii Europejskiej. W targach wzięło udział w sumie 12 wystawców, w tym: firmy z obszaru powiatu zgorzeleckiego i okolic, szkoły wyższe, placówki edukacyjne oraz przedstawiciele władz lokalnych oraz instytucji zajmujących się problematyką edukacji i rynku pracy. Młodzież zapoznała się m.in. z propozycjami Powiatowego Urzędu Pracy, Komendy Powiatowej Policji czy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Organizatorami targów byli  Klub Pracy OHP w Zgorzelcu i Centrum Edukacji i Kształcenia Młodzieży OHP z Jeleniej Góry.

Na podst. tekstu Tomasza Mikołajczyka

 

 

 

W minionym tygodniu zawodnicy z Sekcji Olimpiad Specjalnych „NYSA” Zgorzelec, reprezentanci Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu, wzięli udział w VI Mitingu Gimnastycznym Olimpiad Specjalnych w Trzebnicy. Zgorzelczanom, spośród 300 zawodników, udało się wywalczyć czołowe lokaty i wielokrotnie stanąć na podium. Rywalizacja sportowa między zawodnikami była bardzo wyrównana.

Pod opieką trenera grupy – Katarzyny Werblińskiej, uczniowie wspaniale zaprezentowali się w gimnastyce.

I miejsca  i tym samym złote medale zdobyli:
1.    Marcin Zaczek –  skok gimnastyczny
2.    Krystyna Sulewska – układ ćwiczeń na równoważni
II miejsce (srebrny medal) wywalczył:
1.  Piotr Łazowski –  skok gimnastyczny

III miejsce (brązowy medal) zdobyła:
1. Justyna Sienkiewicz –  układ ćwiczeń na równoważni

Tuż za podium, na  VI miejscach znaleźli się :
1.  Anna Rumian – układ ćwiczeń na równoważni
2.  Mariusz Góral – skok gimnastyczny.

Zmaganiom sportowym towarzyszyła wspaniała atmosfera, o którą zadbali organizatorzy mitingu. Zmaganiom przyświecała idea „Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech będę dzielny w swym wysiłku”.


Źródło: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu
               Aneta Szostak-Sulewska

 

W miniony weekend na Zamku Kliczków odbyła się niezwykła kulinarna impreza - „Ale Pasztet”, będąca kontynuacją organizowanego od 2008 roku konkursu na najlepszy Produkt Lokalny z Borów Dolnośląskich. Jednym z patronów tego apetycznego festiwalu był Starosta Zgorzelecki.

Pasztet z dzikiego ptactwa w wytrawnym cieście czy pieczony schab z jelenia w asyście bigosu i confitowanego ziemniaka to tylko niektóre z potraw, jakie królowały w ubiegły weekend w scenerii kliczkowskiego zamku. Wszystko to za sprawą Festiwalu „Ale pasztet!” – imprezy wpisanej do Kulinarnego Pucharu Polski. Tegoroczny konkurs zorganizowali: Fundacja Bory Dolnośląskie, Fundacja Pro Culturae Bono, Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Zamek Kliczków oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukierników. Jednym z patronów imprezy był Starosta Zgorzelecki.

Jak podkreślają organizatorzy, trzydniowy festiwal przyczynił się do identyfikacji i wpisania dań oraz receptur na listę produktów tradycyjnych. Wyłonił też kandydatów do Europejskiej Sieci Kulinarnego Dziedzictwa. Zespoły biorące udział w konkursach wykorzystywały głównie dziczyznę i runo leśne, czyli lokalne surowce.

Celem przedsięwzięcia jest promocja regionu jakim są Bory Dolnośląskie, oparta na jego potencjale kulinarnym, a także kultywowanie tradycji kulinarnych wśród społeczności lokalnej, szczególnie wśród młodzieży.

Odbyły się trzy rodzaje konkursów: dla amatorów (czwarta edycja), uczniów szkół gastronomicznych i profesjonalnych szefów kuchni. Poniżej prezentujemy wyniki ze zmagań szkół o profilu gastronomicznym i profesjonalistów.

I dzień -Konkurs dla szkół o profilu gastronomicznym

I miejsce - ZSP w Iłowej w składzie Ewelina Nowak i Ewelina Watroba
II miejsce -  ZSG we Wrocławiu w składzie Dawid Bryja i Michał Sławik
III miejsce - ZSOiZ w Bolesławcu w Składzie Sebastian Rozbicki i Mateusz Kluwak

II dzień - Konkurs dla profesjonalistów

I Miejsce - Daniel Olas i Paweł Wróblewski - Baltic Plaza Hotel Medi SPA z Kołobrzegu
II Miejce - Krystian Cięśla i Tomasz Tkacz - Restauracja Chopin w Chorzowie
III Miejsce - Maciej Siąkowski i Przemysław Holicke - Ekipa Morning z Łodzi

Źródło: kliczkow.com.pl

Dzisiaj (10.11) miało miejsce I spotkanie w ramach projektu "Poznaj swojego sąsiada - spotkania polskich i niemieckich uczniów w ramach współpracy międzyszkolnej". Wzięła w nim udział czwórka polskich (Ania Kowalska, Gabrysia Wojnarowska, Tobjasz Mariański oraz Marcin Gorczyca, wszyscy z klasy I naszego LO) i czwórka niemieckich uczniów ze społeczniej szkoły "Freie Mittelschule" z Jonsdorfu (Sophia Franke,  Philipp Fünfstück, Paul Schenke oraz Paula Schütze z opiekunką Iwoną Roeske).

Dzięki przeprowadzonym ćwiczeniom integracyjnym uczniowie mieli okazję bliżej poznać się a przygotowana animacja językowa pozwoliła na "rozmówienie się" zarówno w języku niemieckim, jak i polskim". Należy wspomnieć przy tym cele, jakie przyświecają całemu projektowi. Są to:

 • poznanie kultury obu krajów, różnic w stylu życia, organizacji w pracy w szkole,
 • pogłębianie znajomości języka niemieckiego / polskiego - uczenie się od siebie nawzajem,
 • nawiązanie przyjaźni pomiędzy uczniami obu krajów,
 • zaznajomienie gospodarzy i gości z dobrami kultury i historią naszego regionu,
 • likwidowanie wzajemnych uprzedzeń i stworzenie nowego obrazu Polaka / Niemca

Spotkanie zostało w części sfinansowane przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. Program i działania opracował i poprowadził Mirosław Drewniacki - korynator projektu po stronie polskiej.


Mirosław Drewniacki
Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Bogatyni

Polecamy
Kalendarium
Listopad 2018
N P W Ś C Pt S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Wyszukiwarka

Poznaj warunki życia i pracy w Unii Europejskiej

eures

WKU Bolesławiec


WKU w Bolesławcu

Gminy w powiecie
 • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknieMiasto i Gmina Bogatynia
 • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Miasto Zgorzelec
 • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Miasto i Gmina Pieńsk
 • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Gmina Sulików
 • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Miasto Zawidów
 • HERG GMINY ZGORZELEC
  Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Gmina Zgorzelec
 • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Gmina i Miasto Węgliniec
 • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Powiat zgorzelecki